Hva gjør Ap med Microsoftavtalen?

I fjor ville Arbeiderpartiet gjeninnføre en statlig Microsoft-avtale. Dette foreslo de i sitt alternative statsbudsjett. Høyres stortingsgruppe og Torbjørn Hansen (bildet) lurer på hva Arbeiderpartiet gjør i år?
I fjor sommer bestemte statsråd Victor D. Norman å si opp den såkalte Select 5.0 avtalen med Microsoft som var en statlig innkjøpsavtale om Microsoft-produkter. Avtalen ble sagt opp med virkning fra 1. januar 2003.

Oppsiktsvekkende nok foreslo Arbeiderpartiet å gjeninnføre avtalen i sitt alternative budsjettforslag i fjor, og de mente at staten ville spare 150 millioner på en slik manøver.

Partiet fikk sterk motbør også i egne rekker av utspillet. Det finnes i Arbeiderpartiet mange forkjempere for åpen kildekode, og disse representantene mener som mange andre at Normans oppsigelse hjelper på fortgang i utbredelsen av Linux og åpen kildekode-baserte produkter i forvaltningen.

Konkurranse

-- Høyre vil ha konkurranse i næringslivet, og vi vil ha konkurranse om offentlige innkjøp. Derfor valgte administrasjonsminister Victor Norman (H) for ett år siden å ikke fornye den såkalte Select 5.0-avtalen, som ga offentlig sektor rabatter på Microsoft-produkter. Hensikten med å ikke videreføre avtalen var å la andre produsenter og leverandører av andre produkter få slippe til. Høyre mener at alle kompetente leverandører skal ha mulighet til å konkurrere på like vilkår om leveranser til offentlig sektor, uttaler Høyres stortingsrepresentant Torbjørn Hansen.

Han setter et stort spørsmålstegn ved hvordan Ap mente at de kunne spare 150 millioner ved å gjeninnføre avtalen.

-- Innsparingen er selvsagt ren utopi, siden det finnes flust av annen programvare med like god eller bedre kvalitet, til lavere priser. Dessuten skjønner alle at hverken det offentlige som innkjøper eller samfunnet som helhet vinner på at én leverandør blir så mektig. For sikkerhets skyld vil jeg presisere at Microsoft naturligvis vil være en av de aktørene som er velkomne til å konkurrere om offentlige anbud i fremtiden. Men de er ikke lenger garantert å vinne.

Lytter til Faremo?

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2004. De har ikke gjeninnført Microsoft-avtalen for offentlig innkjøp av programvare.

Torbjørn Hansen og Høyres stortingsgruppe er meget spent på hvordan Arbeiderpartiet vil takle dette spørsmålet i år.

-- Arbeiderpartiets kamp mot konkurranse i ulike markeder er derimot en gjenganger. Hva som vil stå i Arbeiderpartiets alternative budsjett denne gangen i forhold til konkurranse om leveranser av programvare til offentlig sektor blir derfor meget spennende å se. Kanskje velger Arbeiderpartiet å lytte til Yrvin i år. Eller velger de å lytte til Microsofts nye super-lobbyist, tidligere Ap-statsråd Grete Faremo?