Hva er gruppevare?

Vi klødde oss i hodet over begrepet tidlig på nittitallet, da epost var lite utbredt og kalender og adresser noe du holdt for deg selv.

Etter hvert ble begrepet mer konkret; du hadde epost, diskusjonsgrupper og delte dokumenter. Kort sagt, gruppevare ble definert som programvare som tillot flere mer enn å dele data; koordinering av prosjekter og det å holde styr på dokumenter ved hjelp av felles brukervektøy.

Kjernen i gruppevare er meldingsformidling. Dokumenter kunne sendes og avtaler gjøres via epost. Senere kom lenker til avtalebøker, databaser, versjonskontroll og ressurstyring. Med internett økte tilfanget av muligheter betraktelig. Samarbeid over organisasjonsgrenser, web-løsninger til erstatning for proprietære systemer og generelt mer åpenhet og kompleksitet har gjort gruppevarebegrepet vanskelig.

Men igjen; det dreier seg om kommunikasjon. Og det dreier seg om mennesker mer enn maskiner. Får vi håpe. Teknologien gir oss mulighet til å snakke og se hverandre, diskutere i sanntid via tastaturet, dele informasjon på nye vis og forhåpentlig organisere oss slik at vi både blir mer effektive og får bedre liv. Siden definisjonen av gruppevare er relativt vag, velger Computerworld i denne omgang å presentere synspunkter fra de tre mest kjente aktørene.

Det finnes hundrevis flere, og vi hører gjerne fra dem for eventuelt å presentere dem i en oppfølger til denne saken.

Føler du deg eller din løsning forbigått, send en epost til frank.johnsen@computerworld.no med tittel "gruppevare" og syng ut.