- Hva skal man med en it-direktør?

- Hva skal man med en it-direktør?

Dette er mannen som har ertet på seg en hel industri ved å fortelle at bedriftene må investere mindre i it. Nå er det it-avdelingen som får gjennomgå.
Nicholas G. Carr. Den tidligere redaktøren i anerkjente Harvard Business Review skrev en artikkel med et budskap som var stikk i strid med hva de fleste it-direktører og bransjeanalytikere mener.

Rystelsene etter artikkelen 8It doesnt´t matter any more8 henger fortsatt igjen og Carr har blitt skjelt bredt ut.

-- Ja vel, jeg skal innrømme at tittelen på artikkelen er dratt litt langt. Det er klart at it betyr noe. Poenget er at it ikke lenger gir bedriften din en strategisk fordel. Hadde bare kritikerne lest første avsnitt, hadde mange av misforståelsene vært unngått, sier Carr og smiler.

Han er ikke ruvende i skikkelse eller fremtoning, men klar i talen. Denne mannen vet at it er viktig og nødvendig for å drive i offentlig og privatvirksomhet.

-- De som har vært mest kritiske er produsentene. De har nok ikke likt mitt budskap om at vi må bruke mindre på it. De ønsker jo at vi skal bruke mer. Stadig kommer det kraftigere og bedre maskin- og programvare, men vi som brukere makter som regel ikke å utnytte dette. Husk også at produsentenes motiv for å få deg til å oppgradere ofte er at de har bedre marginer på produktene i øvre del av skalaen, forklarer Carr.

Likevel er han raskt ute med å presisere at it-budsjettet gjerne må vokse, men at dette kun må skje hvis bedriften vokser ellers.

Ikke spesielle

- It-avdelingene har en tendens til å se på seg selv som spesielle. Nesten som at regler som gjelder for alle andre avdelinger ikke gjelder for dem, sier han videre.

Carr synes det er et stort problem at it-avdelinger tar beslutninger som ikke er begrunnet ut i fra bedriftens beste, men mer ut i fra de selv vil.

-- Mange selskaper er også dårlige på implementering. Jeg tror ikke at it-avdelingen selv bør bestemme. Det må toppledelsen gjøre.

Poenget er ikke å umyndiggjøre it-avdelingene, men at de skal være på linje med alle andre avdelinger i en forretningsenhet.

-- Hvorfor i all verden man ha en it-direktør? It er nesten som strøm. Det er noe du må ha og som du ikke kan klare deg uten. Men ikke noe mer enn det. Det på linje med vann. Du har jo ikke en egen direktør for det? spør Carr retorisk. Men kritikken slutter ikke der: - It-avdelingen er ikke stedet du skal innovere, sier Carr.

Strategi

Den tidligere redaktørens syn er begrunnet ut i fra hans teori om avtagende fordeler ved ny teknologi. Dette har sammenheng med at det meste av teknologi nå også er lett tilgjengelig for andre enn deg.

- Alle kommer til å kopiere det du gjør til lavere pris og lavere risiko. Det er rett og slett en ulempe å være først. Det er klart at selskaper må tenke nytt, men det er helt feil å tro at man må være først ute med alt. Dette gjelder spesielt i forhold til it. Det er for dyrt og risikabelt, sier Carr. Inn

vendingene mot Carr er at det finnes selskaper som har gjort det meget bra ved hjelp av ny teknologi. Kjente hverdagseksempler er Ryanair, Amazon og Ebay. -- Min påstand er at det bare er en håndfull selskaper som har fått noen strategisk fordel av å være først ute med ny teknologi. Det finnes til gjengjeld et utall av selskaper som har brukt enorme ressurser på å lage ny teknologi og tapt på store summer på dette. Tenk bare på nettbank. Her var det millioner av dollar som ble brukt til utvikling av de første løsningene. Men de smarte bankene gikk i sammen og laget standardiserte løsninger. I dag er det en helt vanlig hyllevare som de aller fleste banker har, svarer han entusiastisk.

Ikke teknologi

Carr er opptatt av at det er forretningsmodellen som skal være drivende for hva både selskapet skal gjøre, og hva it-avdelingen skal gjøre og størrelsen på deres budsjett.

-- Å tro at det er it-systemene til Ryanair som gjør dem så billige, tror jeg er helt feil. Faktisk tror jeg de har et nokså enkelt it-system. Du vil ikke klare å lage et like billig flyselskap bare ved å kopiere deres it-system. Det handler om helt andre ting, som er en del av forretningsstrategien, mener Carr.

Han innrømmer at gode it-systemer gir gevinster. Men problemet er at det ikke er unikt og at det blir for smalt å bruke dette som et konkurransefortrinn.

- Husk at produktivitetsforbedringer ikke tilfaller ikke deg, men hele bransjen ved at de kopierer. Til slutt er det kundene som stikker av med gevinsten ved at bedriftene konkurrer seg i mellom.