Hva trenger dine ansatte?

Hva kan dine ansatte, hva trenger de av merkomptenase, hvor trykker skoen når det gjelder manglende kunnskaper?
 PC-HELP har utviklet et nettbasert produkt som kan brukes både til å kartlegge hva bedriften din trenger, men også hvor den største kompetansen sitter.

PC-HELP påpeker at et vellykket opplæringsprosjekt avhenger ikke minst av at opplæringen blir mest mulig behovsrettet. KnowledgeMapper kan benyttes til kartlegging, via internett, av alle typer opplæringsbehov, f.eks. innen MS-Office, SAP og til andre virksomhetsspesifikke formål - ikke bare It-relaterte.

I forbindelse med opplæring tilbyr PC-HELP forundersøkelser hvor brukerne blir bedt om å ta stilling til en rekke spørsmål. Den/de opplæringsansvarlige i bedriften har utvidete rettigheter til webløsningen, og kan ta ut diverse 8hvor trykker skoen8-rapporter direkte via nettet, samt få ut oversikter med forslag til ulik opplæring og med mest mulig homogene grupper. Eller resultatene av undersøkelsen kan eksporters til Excel for videre behandling der. Resultatene kan også "fryses" for så å bli sammenliknet med en senere undersøkelse - 1 eller 2 år frem i tid.

Omvendt kan man kartlegge hvem som har spisskompetanse innen gitte områder.