Hvem eier Linux koden?

Hvem eier Linux koden?

Åpen kildekode betyr ikke at brukere ikke trenger lisens.
I den senere tiden har det vært reist spørsmål om rettighetene til Linux programkoden. Denne type programvare ("open source") er etter hvert blitt attraktiv blant annet fordi brukeren får tilgang til selve kildekoden ) noe man ikke gjør ved kjøp av for eksempel Microsofts programmer.

Når brukeren har kildekoden, kan brukeren selv endre og tilpasse programmene til egne behov, og det utvikles derfor nye løsninger som igjen kan distribueres videre.

Systemet baseres altså på "fri" distribusjon av programvaren. Det er ved distribusjon ikke lov å diskriminere personer eller grupper av personer, og distribusjonen skal heller ikke hindre noen i å benytte programvaren for ulike målsetninger, for eksempel forretningsdrift, forskning og lignende.

Linux programvare er, selv om den er fritt tilgjengelig, underlagt lisensbetingelser og opphavsrett. Linux-koden må derfor distribueres og brukes i henhold til lisensbetingelser godkjent av OSI (Open Source Initiative).

Eksempel på OSI-godkjente lisenser er den såkalte "GNU General Public Licence" og "Berkely Software Licence". Hver av disse lisensene inneholder ulike bestemmelser, men prinsippene er de samme. Felles for lisensene er at utviklere av kildekoden kan selge sin kode, men på en slik måte at det ikke begrenser den videre distribusjonen av kildekoden i form av restriksjoner ved videre distribusjon.

Det er med andre ord mange opphavsmenn som "eier" Linux-koden, og hele systemet bygger på at eierne ikke har lov til å legge begrensninger på andre programmereres videreutvikling av koden.

Det er dette system som selskapet SCO Group, Inc. (SCO) nå forsøker å rokke ved. SCO hevder at de eier deler av Linux-koden, og som kjent har SCO saksøkt IBM for et betydelig beløp. SCO påstår at IBM distribuerer Linux på en måte som krenker SCOs rettigheter til den omtvistede kildekoden.

I mars 2004 saksøkte SCO i tillegg en sluttbruker av Linux, og dersom SCO vinner frem med sitt søksmål kan resultatet bli at SCO kan kreve lisenspenger fra utviklere og brukere av Linux. SCO har sendt e-post til tusenvis av Linux-brukere i USA og oppfordret dem til å kjøpe brukerlisens for å unngå rettslige skritt. Både Novell og HP har annonsert at de vil beskytte sine Linux-kunder mot slike søksmål. Saken mellom SCO og IBM kommer opp neste år.

Noen av de store internasjonale selskapene som har valgt å bruke "open source" programvare i sin virksomhet er IBM, NASA, Disney, US Internal Revenue Service, Boeing og General Electric.

Søksmålet fra SCO vil også kunne få følger for Linuxbrukere i Europa dersom SCO vinner frem. I tillegg har EU varslet et nytt programvaredirektiv som regulerer patenter.

Dersom det blir vedtatt, kan det stikke kjepper i hjulene for Linux. Programvarepatenter kan altså vise seg å bli en trussel mot Linux. Som kjent har både Bergen kommune og München kommune i Tyskland flagget at de vil benytte Linux og ikke Microsoft som programvare. München kommune har vurdert å stanse utrullingen av Linux i påvente av en avklaring av EU direktivet.

Implementering av direktivet kan bety at Linux programvaren krenker flere programvarepatenter. Etter min vurdering vil det være vanskelig å stanse Linux sin utbredelse - til det har Linux fått ett for godt feste i markedet. Men det kan tenkes at det må legges flere restriksjoner på omsetning av Linux-koden i form av lisensvederlag til patenthavere og opphavsmenn. Det gjenstår å se.