Hvem får øl.no?

Hvem får øl.no?

I dag offentliggjøres det hvem som får de mest populære domenenavnene med nasjonale tegn som æ, ø og å.
Klokken 12 blir de ti mest populære navnene offentliggjort. En trekning vil gjennomføres for å bestemme rekkefølgen for behandlingen av søknader om samme navn. Deretter vil Norid behandle søknadene fortløpende.

Klokken 13.00 vil det bli offentliggjort hvem som har blitt tildelt de mest populære domenenavnene. Det er ingen som vet ennå, men øl.no blir nok å finne på listen over de mest populære domenenavnene.