Hvem har ansvaret?

Advokat Arve Føyen mener det overordnede ansvaret for en tilfredsstillende it-sikkerhet ligger hos virksomhetens ledelse. Hør ham torsdag i neste uke.

Torsdag den 27. april holder Arve Føyen åpningsinnlegg på CIO Forum ved GSK Konferansesenter i Oslo. Føyen, som er partner i Føyen Advokatfirma AS, vil gi et overblikk over de viktige sidene ved det ansvaret ledelsen faktisk har for it-sikkerheten i virksomheten.

CIO Forum er blitt en møteplass for it- og forretningsstrateger og torsdag til uken er det altså it-sikkerhet som er fokus. I løpet av formiddagen vil du på seminaret også høre foredrag fra Hans Petter Hansen i Juniper. Han vil fortelle hvordan bedrifter i fremtiden må få kontroll fra nettverk og ned til den enkelte digitale enhet som de ansatte bruker.

Du vil også møte Gunnar Aarnes i Oslo Kommune som vil dele sine erfaringer rundt etableringen av en helt ny infrastruktur og et sentralisert datarom - for alle kommunens 1.400 brukersteder.

For mer informasjon: cio.idg.no/forum/sikkerhet/