Hvem har tilgang?

Hvem har tilgang?

Administrasjon av identitet og tilgang blir ofte neglisjert.

Metoder for å styre tilgang til systemer og applikasjoner har eksistert like lenge som datamaskinen. Alle bedrifter har allerede interne it-plattformer som kun egne brukere skal ha tilgang til.

Hva i all verden gjør at dette står øverst på prioritetslistene til mange selskaper akkurat nå?

- Mange har utfordringer med at identitet og tilgang har kommet ut av kontroll. Det mangler en helhetlig strategi. Ulik brukerinformasjon ligger i ulike systemer. Til syvende og sist utgjør dette en sikkerhetsrisiko, sier Stian Holmen, forretningsansvarlig i PC-Ware.

Les Computerworlds gratis artikkelserie om Identiy and Access Management: Slik lykkes du med IAM.

Last den ned her!