Hvem tror du har mest makt i it-Norge?

Hvem tror du har mest makt i it-Norge?

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas er uten tvil landets mektigste it-person. Ingen over, ingen ved siden. Men i det store maktspillet er det mange andre som har et ord med i laget.
Lille speil på veggen der, hvem har mest makt i landet her? Når det gjelder it er det ingen tvil. Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas er den desidert mektigste personen i it-Norge, i 2004 som i 2002, da han tiltrådte som konsernsjef.

I 2002 gjorde Computerworld også sin første maktutredning. I år har vi gjort det igjen. Et bredt utvalg av eksterne bidragsytere, samt redaksjkonen selv, har forsøkt å definere makteliten i it-Norge.

Baksaas' dominans er stor. For det første troner han på toppen når det gjelder kundemakt. Som konsernsjef for et av Norges største selskaper, og antageligvis landets største it-kjøper, sitter Baksaas med en enorm innflytelse. Selv jernkvinnen i Hewlett-Packard, Carly Fiorina, fører direkte samtaler med Baksaas.

Utover den åpenbare kundemakten har Baksaas også ledermakt. Telenor er et norsk selskap, og strategier og prioriteringer styres fra Norge og Baksaas. Men i et stort selskap som Telenor, som samtidig er underlagt en del reguleringer og innblanding fra styrende myndigheter, må Baksaas kjempe om topp-plasseringen med Endre Rangnes.

Mange trekker også frem Baksaas når det gjelder finansiell makt. Telenor har mye penger, Baksaas er en finansorientert leder, og påvirkningskraften er stor. Operasjonen mellom EDB Business Partner, Accenture og Telenor tidligere i år et et godt eksempel. Der hadde Baksaas mer enn en finger med i spillet.

Også innenfor lobbyistmakt blir Baksaas nevnt. Det er nok slik at Baksaas ikke har den sammen direktekontakten som forgjengeren Tormod Hermansen med det politiske maktapparatet, men når Baksaas vil ha et møte, blir det nok ryddet plass i kalenderen relativt raskt.

Politiske skifter

Om Jon Fredrik Baksaas er nummer en i it-bransjen er hans politiske motstykke en like klar nummer to. Avtroppende næringsminister Ansgar Gabrielsen er trukket frem av de aller fleste. Men makt er ikke alltid en varig verdi og for en uke siden ble Gabrielsen løftet ut av Næringsdepartementet til fordel for Børge Brende. Sistnevnte overtar med et pennestrøk den maktposisjonen Gabrielsen har hatt de siste årene i it-Norge.

Om Brende viser seg som en aktiv it-minister vil tiden vise. I den politiske sfære er også Morten Andreas Meyer trukket frem. Den tidligere arbeids- og administrasjonsministeren skal lede det nye moderniseringsdepartementet.

En moderniseringsminister for offentlig sektor har definitivt utstrakt makt i it-Norge. Modernisering uten bruk av it er ikke mulig, og Meyer har mange uløste oppgaver foran seg.

Toppduo

Ledermaktens toppduo Baksaas og Endre Rangnes i EDB Business Partner er i en klasse for seg. Sistnevnte har steget godt i gradene siden forrige maktutredning da han var sjef for IBM Norge. Den faktiske ledermakten en filialleder i et amerikansk selskap har, er begrenset.

Størrelser som Morten Thorkildsen i IBM, Birger Steen i Microsoft, Hans Olav Hamran i Oracle og Frode Haugli i HP, lever alle under den amerikanske pisken. Selv om lokale forhold tilsier det ene og det andre, er det ikke alltid disse lederne får det som de vil.

Amerikansk forståelse for lokale forhold i lille Norge er ikke alltid like stor, og det oppleves nok frustrerende for lederne som ser at åpenbare beslutninger ikke følges fordi det ikke er i tråd med moderselskapets "policy".

Til tross for dette er det klart at lederne i de største it-selskapene har makt til å påvirke mange ledd i bransjen, og kundenes valg av systemer og samarbeidspartnere.

Jensen og Hoff

Evne og vilje til å påvirke rammebetingelser er makt. Byråkratene har makt i kraft av sine stillinger, og det er varig makt i forhold til politikere som går ut og inn i posisjoner. På byråkrattoppen finner vi den friske og frittalende direktøren for Post- og teletilsynet, Willy Jensen. Han har øre til politikerne, og han behandler maktapparatet i telebransjen med hård hånd.

Lobbyistene har også makt, men ikke like hardtslående som de som faktisk sitter på lommebøkene eller politisk/byråkratisk beslutningsmyndighet. Men evnen til å påvirke disse til å ta beslutninger i favør av det man kjemper for, er makt i aller høyeste grad.

Som for to år siden troner generalsekretær Per Morten Hoff på toppen av den listen. Hoff har de siste årene fått hard konkurranse av Paul Chaffey i Abelia, men ifølge bidragyterne til vår maktutredelse er ikke Chaffey like mektig som Hoff, selv om han nærmer seg.

Utover disse to nevnes personer i Telenor-systemet som viktige lobbyister. Baksaas og Telenor-sjefen i Norge, Morten Karlsen Sørby, er aktive sjeler.

Viktige meninger

Meningsdannerne som beslutningstakerne låner øre til, har makt selv om den er mer usynlig og krypende enn den direkte beslutningsmakten. Har en beslutningstaker hørt nok ganger at crm er viktig for bedriftens videre suksess, vil han fort tendere til å kjøpe det som en sannhet.

Meningsdannerne er de som skaper, deltar og formidler debatter, setter saker og ting på dagsorden og slår i bordet med fakta.

Jon Bing, Gisle Hannemyr og Computerworlds faste kommentator Peter Hidas er viktige personer i så henseende. Bransjepersoner som er flinke til å hevde sine meninger og synspunkter i media trekkes også frem. Harald Løvvik i Oracle har i en årrekke vært en av dem.

Endre Rangnes, Barbara Thoralfsson i Netcom, samt Per Kveim, Une Amundsen og Øystein Moan, som alle leder toneangivende børsnoterte norske programvareselskaper, trekkes frem. Lobbyistduoen Per Morten Hoff og Paul Chaffey nevnes også. Mye brukte analytikere som Tore Aarønes i Norsk Telekom spiller også en rolle i dette maktbildet.

Medier som (ubskjedent nok) Computerworld, Finansavisen og Dagens Næringsliv er med på å videreformidle, men også, i noe varierende grad, meningsbærende og -dannenden innen alt som har med it i Norge å gjøre.

Foss og Gjedrem

Penger er makt. Å ha penger å bruke og/eller styre, betyr finansiell makt. Her er naturlig nok finansminister Per Kristian Foss en betydelig størrelse, sammen med sentralbanksjef Svein Gjedrem. Sammen (eller hver for seg) setter de den overordnede rammen for pengebruken, og har naturlignok stor innflytelse på pengestrømmen i Norges tredje største bransje.

Investorer og ansvarlige for venturekapital har selvfølgelig makt. Å være med på å bestemme et selskaps ve og vel, leve eller dø gir unike påvirkningsmuligheter. Christen Sveaas er en kjent it-investor, Terje Mikalsen likeså. "Bryllupsgaven" til det norske folk fra Stein Erik Hagen og Mille Marie Treschow, et fond på 500 milioner kroner til gründer og kunnskapsvirksomheter, fører ekteparet opp på listen over maktpersoner innen it-bransjen.

Analytikerne som følger de børsnoterte selskapene har også finansiell makt. En anbefaling den ene eller andre veien fra de dyktigste, kan få ringvirkninger for de aktuelle selskapene.

Mer kundemakt

Kunden har all makt, heter det. Ikke en eneste leder i it-bransjen har unngått å komme med denne noe slitte floskelen. Men de siste årene med krise og tunge tider i bransjen, har medført en større kundemakt nå enn tidligere.

De store selskapene er selvfølgelig på topp. Telenor og Baksaas er allerede nevnt, men it-direktørene og toppsjefene i Statoil, Hydro, Aker, DnB og deres like har og utøver bedydelig makt overfor sine leverandører og de som setter rammebetingelsene.

Selv om privat sektor spiller en stor rolle, er nok offentlig sektor enda mer mektig sett med kundeøyne. Offentlig sektor har vært en drivkraft i markedet de siste årene, og med store prosjekter innenfor helse og annen forvaltning, besitter de som styrer disse betydelig kundemakt.

Men kundemakt kan også snus rundt. Et selskap som HP med en bred produktportefølje og en sterk posisjon i mange av dem, setter nødvendigvis endel premisser for kundene.

Listen over de mektigste it-personene i Norge inneholder endel nye navn siden sist. Men visse ting endrer seg ikke. Er du Telenorsjef har du makt og sitter du i den politiske toppdivisjon og styrer vilkårene for alle næringer, har du makt.

Den på listen som har beholdt sin makt i flest år, er nok Per Morten Hoff. Så får vi se om han klarer å holde Paul Chaffey på armlengdes avstand når vi gjør opp status i 2006.