Hver tredje på Altinn

Hver tredje på Altinn

31 prosent av merverdioppgavene for 3. termin ble levert elektronisk via Altinn.
Stadig flere næringsdrivende velger å levere merverdiavgiftsoppgavene over altinn.no, skriver Skattedirektoratet i en pressemelding. 62.000 oppgaver ble levert via altinn.no i august, en økning på 11 prosent fra forrige levering.

Finnmark er fylket der flest leverer elektronisk med 50 prosent. Nord-Trøndelag er en god nummer to med 44 prosent.

Det er tredje gang avgiftspliktige leverer oppgaven på altinn.no. Terminoppgavene leveres seks ganger i året.