Hver tredje på Altinn

Hver tredje på Altinn

31 prosent av merverdioppgavene for 3. termin ble levert elektronisk via Altinn.