Hvilken bokstav har boligen din?

Hvilken bokstav har boligen din?

DND: EDB Ergogroup har utviklet en nettbasert selvangivelse for bygg.

I juli i fjor trådde Forskriften om energimerking i kraft. Det betyr at du som boligeier heretter må ha en såkalt energiattest ved utleie eller salg av din bolig.

Men hvordan kunne Staten på en enkel måte få hver eneste boligeier i Norge til å beskrive boligen sin? Fra den nyeste hybelen til det eldste storbruket på landet? Et nytt og avansert it-system så dagens lys.

Nettbasert selvangivelse for boliger

For å igangsette en slik energimerking, gav Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) EDB ErgoGroup i oppdrag å utvikle en internettbasert selvangivelse for boliger og bygg: Energimerkesystemet. Vi hadde hele tiden den ekstreme kompleksiteten og datamengden som skulle behandles i tankene da vi satte trykket på systemets brukervennlighet. Den største utfordringen var at løsningen måtte være enkel nok til at man skal kunne bruke den uten å måtte ha spesiell byggfaglig kompetanse. Samtidig skulle systemet være avansert nok til at det tar hensyn til de komplekse parametere som må til for å beregne energimerket.

Les flere saker fra Dataforeningen på computerworld.no/dnd

Men bak en vellykket gjennomføring ligger det et nitidig og grundig arbeid. Prosjektet gikk over to år før lansering i fjor. Hele tiden utførte vi brukertester, og tok hensyn til tilbakemeldinger og tilpasset løsningen hele veien. Vi skapte en differensiert løsning, det vil si at basert på sin grad av kjennskap og interesse i bygget, kan en bruker velge mellom flere registreringsmodeller, fra helt enkle til mer avanserte og detaljerte. Energiattesten er bygget på en kompleks datamengde, men ved hjelp av Energimerkesystemet er vi alle i stand til å fylle ut de nødvendige parameterne for å få en slik attest, og det helt uten teknisk kompetanse og tjenesten er gratis.

Skaff deg energiattest

Nå har attesten og energimerkesystemet vært i bruk i over ett år, og rundt 2-300 boligeiere energimerker sine boliger daglig. I april og rett før påske, lanserte NVE en oppdatert versjon av systemet som gjør merkingen enda enklere. Versjon 5 av energimerkesystemet (EMS) har en rekke forbedringer i bruker-grensesnitt, funksjonalitet og beregningsmodell, og systemet er under kontinuerlig utvikling og forbedring.

Men hvordan skaffer man seg en slik energiattest? Selv om megleren kanskje vil påta seg jobben er det lagt til rette for at enhver boligeier kan registrere opplysningene selv ved hjelp av en nettbasert selvangivelse for boliger.

Energimerk din bolig på energimerking.no. Etter at registrering er gjennomført får du tilsendt energiattest.

I tillegg mottar du forslag til tiltak du kan gjennomføre for å gjøre boligen enda mer energieffektiv.

UKENS KOMMENTATOR: Claire Czternasty Hembre, prosjektleder, EDB Ergogroup Consulting

Computerworld samarbeider med den Den Norske Dataforening (DND).

Medlemmer får Computerworlds papiravis gratis, og kan i tillegg kan lese nyheter fra DND på computerworld.no/dnd.

Innholdet er i sin helhet produsert av Dataforeningen.