Hvor i all verden?

Hvor i all verden?

Offshore outsourcing er en het potet i USA. I Norge begynner debatten å ta seg opp. Hva er fordelene og ulempene i de aktuelle europeiske mottakerlandene?
Ved utgangen av 2004 vil en av ti jobber i USA-baserte it-selskaper være satt ut til andre land. Hele 86 prosent av de 101 it-direktørene som ble spurt av CIO i fjor, sier at de allerede har satt ut enkelte applikasjonsutviklingsprosjekter. 26 prosent har satt ut sine call centre til andre land, og de spår at antallet vil stige.

Det er fremdeles India som er det store mottakerlandet, og Indias andel i forhold til andre land som Thailand, Vietnam, Filippinene og Kina fortsetter å øke. Selskapene føler seg i økende grad komfortable med å sende større og større prosjekter til India. Bedrifter som aldri har outsourcet projekter føler seg komfortable med å trekke over til India.

Nye medlemsland i EU, som Tjekkia, Polen og Ungarn er i økende grad en opsjon for vesteuropeiske selskaper. Kostnadene er lave nå, men de forventes å øke.

CIO har utarbeidet en oversikt over styrker og svakheter i it-markedet i disse landene, og rangert dem i kategoriene leder, fremadstormende og nybegynnere. Disse betegnelse er basert på modenheten til bransjen, størrelsen på markedet, tilgjengelighet og kostnad på kvalifisert arbeidskraft samt infrastruktur til å støtte et stort marked for it-tjenester.

Geopolitisk risiko, som inkluderer politisk, finansiell og økonomisk risiko, er basert på data fra forretningsinformasjonsleverandøren PRS Group, neo IT og rapporter fra Meta Group og Gartner, samt bransjeorganisasjoner i de respektive landene.

Rangeringen av infrastruktur er basert på Global Technology Index-rapporter fra Meta Group. Andre informasjonskilder inkluderer Forrester Research og Giga Information Group.

Irland

Total rating: Leder

Geopolitisk risiko: Lav

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Høy (mer enn 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Svært gode

Fordeler: Utmerket rykte for å fostre svært kvalifiserte it-folk, liten politisk eller finansiell risiko. Meget bra infrastruktur og utdanningssystem. Skattene er fordelaktige.

Ulemper: Kostnader. Lønningene er høye, men likevel lavere enn i USA.

Tips: Hvis du skal sette bort utvikling av standard programvare, og kostnader ikke er det største temaet, er Irland verdt en titt.

Ungarn

Total rating: Fremadstormende

Geopolitisk risiko: Lav

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Middels (mellom 4.000 og 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Dårlige

Fordeler: Et sterkt marked for it-tjenester og forretningsprosesser. God støtte fra offentlige myndigheter innen it-sektoren.

Ulemper: Færre dyktige it-proffer enn for eksempel Polen. Ungarske teknologiselskaper har problemer med å finne finansiering.

Tips: Kostnadsfordelen vil antageligvis bli mindre i årene fremover som følge av økte levekostnader og EU-medlemsskap.

Romania

Total rating: Nybegynner

Geopolitisk risiko: Moderat

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Middels (mellom 4.000 og 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Dårlige

Fordeler: Som i de østeuropeiske nabolandene er utdanningssystemet, som fokuserer på vitenskap, matematikk og ingeniørvitenskap, helt topp. Svært mange dyktige it-folk. Lave kostnader.

Ulemper: Svært fragmentert it-industri, mellom 2.000 og 3.000 bedrifter - de aller fleste små. Svindel av kredittkort på internett er et stort problem. Landets lange historie med diktatur har gjort at landet jobber med å ta igjen sine naboer.

Tips: Ikke send store prosjekter hit.

Bulgaria

Total rating: Nybegynner

Geopolitisk risiko: Moderat

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Lav (mindre enn 4.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Svært gode

Fordeler: Multimedia-ressurssenter for det tidligere Sovjetunionen. Sto bak brukergrensesnitt for det tidligere sovjetiske romprogrammet. Arbeidsstokken er relativt godt utdannet. Har rundt 20.000 sertifiserte programvarespesialister.

Ulemper: Piratkopiering av programvare er et stort problem. Dessuten kan det offentlige byråkratiet være frustrerende.

Tips: Medlemsskap i EU vil sannsynligvis øke kostnadsnivået, men kostnadene vil likevel forbli relativt lave.

Tjekkia

Total rating: Fremadstormende

Geopolitisk risiko: Lav

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Høy (mer enn 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Gode

Fordeler: Kulturell nærhet til Vest-Europa. Realtivt lavt kostnadsnivå og solid infrastruktur. Landet har et sterkt utdanningssystem, og uteksaminerer rundt 14.000 universitetsstudenter innenfor teknologi og vitenskap hvert år.

Ulemper: På grunn av den relativt lave, men høyt kvalifiserte, arbeidsstokken, har lønnsnivået steget.

Tips: Beliggenheten gjør landet attraktivt for nordeuropeiske bedrifter.

Polen

Total rating: Fremadstormende

Geopolitisk risiko: Lav

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Middels (mellom 4.000 og 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Dårlige

Fordeler: Lavere kostnadsnivå enn i Tjekkia. God infrastruktur. Utdanner rundt 40.000 personer med ingeniør- og it-kunnskaper hvert år.

Ulemper: Piratvirksomhet på åndsverk er et problem, selv om de estimerte tapene er mye mindre enn i for eksempel Kina og Russland. Har rundt 5.000 it-selskaper, men kun et fåtall har flere enn 250 ansatte.

Tips: Myndighetene jobber hardt med å promovere it-sektoren. Har blinket ut outsourcing av forretningsprosesser som en av fire viktige eksportbransjer.

Russland

Total rating: Fremadstormende

Geopolitisk risiko: Moderat

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Middels (mellom 4.000 og 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Dårlige

Fordeler: Har et stort antall høyt kvalifiserte ingeniører og personer med utdanning innen vitenskap og matematikk. Har mye forskning og utvikling. St. Petersburg er et samlingssted for programmering med mer enn 200 selskaper som har rundt 5.000 ansatte. Programmererne har både spisskompetanse for nyutvikling og eksisterende applikasjoner. Geografiske og kulturelle fordeler for vesteuropeiske selskaper.

Ulemper: Engelskkunnskapee er ikke like bra som i enkelte land i det fjerne østen, noe som gjør call-centre upraktisk. Dessuten er utbredt korrupsjon og piratkopiering et problem. Begrensede muligheter for outsourcing av forretningsprosesser, og landet har en fragmentert outsourcingsindustri. Mange selskaper med 20 eller færre programmerere, gjør dem lite attraktive for store prosjekter. Telekom-infrastrukturen trenger en opgradering.

Tips: Russiske ingeniører kan løse svært komplekse og store teknologiske utfordringer.

Ukraina

Total rating: Nybegynner

Geopolitisk risiko: Moderat

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Middels (mellom 4.000 og 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Dårlige

Fordeler: Lang historie med å utdanne vitenskapsmenn og ingeniører. Sovjet hadde base for sin rom- og flyindustri her. Ifølge en Brainbench-rapport ligger Ukraina på fjerdeplass i verden når det gjelder antall sertifiserte it-spesialister, kun bak India, USA og Russland. Veksten innen it-eksport ventes å fordobles de neste årene.

Ulemper: Ustabilt politisk klima. President Leonid Kuchma anklages for valgfusk og korrupsjon. Det er frykt for at landet er på vei bort fra demokratseringsprosessen.

Tips: Mange it-folk med et godt fundament innen grunnleggende vitenskaper som fysikk og matematikk resulterer i ansatte med sterke foksnings- og utviklingskunnskaper samt ferdigheter innen kreativ programmering.

Israel

Total rating: Leder

Geopolitisk risiko: Moderat

Gjennomsnittlig programmerer-lønn: Høy (mer enn 12.000 dollar)

Engelskkunnskaper: Svært gode

Fordeler: Svært høyt utdannet arbeidsstyrke inkludert ingeniører fra Øst-Europa og Russland. Et svært godt utdanningssystem. Samlingssted for it-innovasjon.

Ulemper: Politisk utstabilitet. Sikkerheten til de ansatte er et problemområde. Høyt kostnadsnivå.

Tips: Stedet for utvikling av komplisert programvare og opplæringssystemer.