Hvor dominerende er Microsoft om ti år?

Hvor dominerende er Microsoft om ti år?

Bursdagsbarnet Microsoft er en dominerende 30-åring. Er posisjonen like sterk om ti år? De lærde strides.

Vi har spurt et knippe personer med lang fartstid om de tror Microsofts dominans vil bestå om ti år. Bursdagsbarnet selv får uttale seg først:

- Ja, det tror jeg. Vi har mye ny teknologi som vi er sterkt posisjonert på, med for eksempel web services og Longhorn, og vi har mange nye, spennende utviklingsverktøy, i tillegg til at vi fortsatt vil være sterke på eksisterende produkter, sier Ole Tom Seierstad, sikkerhetssjef i Microsoft Norge.

- Hvor ligger den største utfordringen?

- Det er nok tempoet. Kundebasen har ikke det samme behovet for oppgraderinger som før. En annen utfordring er de nye it-markedene der it-bruken ikke er så utbredt ennå, som Asia og Afrika.

- Henger ikke med

- Er Microsoft like dominerende om ti år?

- Det håper jeg da inderlig ikke, sier Håkon Wium-Lie, teknologidirektør i Opera Software.

- De har et sterkt grep om operativsystem-markedet, og kan fortsatt bruke dette monopolet til å utvikle nye monopoler. Vi skal i hvert fall jobbe hardt for at de ikke skal beholde den samme posisjonen. Teknisk sett henger de jo ikke med, men de bruker selvsagt jus, penger og marked for alt det er verdt, sier Wium-Lie.

Byråkratiet truer

- De er ikke nødvendigvis like dominerende. Men de vil fortsatt innovere på flere områder, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i programvareselskapet Mamut.

Han tror bransjen ser annerledes ut om ti år, men at Microsoft fortsatt kan påvirke utviklingen. Det interne byråkratiet kan bli en utfordring, tror han.

- Det er nok smart at de nå har reorganisert seg. Det blir vanskeligere å løpe i samlet flokk og være effektiv på så mange områder. De må få energien til å fungere i koordinasjon. Det gjelder å få ned utsettelsene og få opp utgivelsene.

Møter grenser

Universitetslektor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo tror myndighetene vil være det største hinderet for ytterligere ekspansjon.

- Det gjelder jo andre regler for dem enn for andre selskaper. De blir fulgt med argusøyne og må gi fra seg nøkkelinformasjon til konkurrenter. All vekst kan bli møtt med inngrep, sier han og sikter til at Microsoft for eksemepel ikke kan kjøpe hvem de vil.

- Jeg tror de fortsatt vil være en ubestridt leder på skrivebordet, selv om konkurrentene, som Linux, nok vil være noe styrket. De har vist en stor evne til å fornye seg og aggressivt utnytte den posisjonen de har. Og kvaliteten har kommet seg kraftig de siste årene, mye takket være økt konkurranse.

Hannemyr tror Microsoft vil være større enn i dag på hjemmeunderholdning, som blir en sentral drivkraft i markedet de neste ti årene. Også i nye markeder vil Microsoft lykkes, tror Hannemyr.

- SQL Server kommer veldig sterkt. Og jeg tror de vil ekspandere i Enterprise-segmentet.

- Den største utfordringen blir å oppføre seg på en måte som myndighetene i USA, EU, Kina og Japan finner akseptabel.

- Ikke like dominerende

- Nei, de vil være store i mange sammenhenger, men ikke så store som på desktop og kontorstøttevertøy. Det ville vært en katastrofe, for da ville utviklingen rett og slett stoppe.

Det sier Helge Skrivervik, bransjeveteran og rådgiver i Team Mellvik. Det er ny konkurranse som har utløst det som har vært av innovasjon i Microsoft de siste årene, mener han, og nevner hvordan Firefox' framvekst vil tvinge Microsoft til å gjøre noe med nettleseren, mens konkurransen fra Linux presser prisene på operativsystemene.

- Låsingen til lagringsformatene i Office gjør at de vil miste grepet. Verden er blitt mer bevisst disse tingene de siste årene, sier Skrivervik.

Som IBM

Førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen, sammenligner Microsofts stilling i dag med IBMs på 1980-tallet.

- IBM kunne "løse alt". Men hvis man har en enorm dominans i ett segment, er det vanskelig å vurdere realistisk hvor bra produkter man egentlig har.

Selskapet har gått fra å være ungt og friskt til å bli tregt og middeladrende, mener Andersen som også har skrevet et essay om temaet.

- Jeg tipper at Microsoft er svekket om ti år, fordi det da vil være alternative løsninger som i større grad enn i dag vil konkurrere med dem. Jeg tror de vil bli tvunget av store bedrifter og myndigheter til å gå helt over til åpne standarder. Det vil i så fall også gjøre dem bedre på å utvikle nye produkter. De må nemlig ha med seg de unge utviklerne. Det er ikke akkurat det hippeste for en ung utvikler i dag å jobbe for Microsoft.

Til tross for, eller kanskje på grunn av, dominansen, ser Andersen Windows som en bremsekloss for Microsoft-dominans i fremtiden

- Suksessen er knyttet til ett produkt. Alt Microsoft gjør, er på en eller annen måte bundet til Windows. Det har vært Bill Gates' strategi siden 1984, og for så vidt fornuftig, han har jo lykkes veldig godt. Men Windows-bindingen kan bli en hemsko for innovasjon, og gjør det vanskelig å vinne fram i markeder der ikke operativsystemet betyr så mye.

- Konkurransekraften bundet til ett produkt gjør også at andre selskaper får et fortrinn ved rett og slett ikke å være Microsoft.

Og når det gjelder innovasjon, er også selve størrelsen en hemsko, tror Andersen.

- Nye ting skapes gjerne i små firma, og forvinner lett i store konserner. Men Microsoft vil fortsatt være sterke, sier Andersen.

Les også: Microsoft 30 år