Hvor er du?

Hvor er du?

Mobilteknologi er mye mer enn fjortiser med tekstmeldinger og forretningsfolk som skravler uavlatelig. Det er nok maskinene som har mest å si.
Et av de mest stilte spørsmålene ved åpningen av en samtale i æraen med fasttelefoni vart "hva gjør du". Med mobiltelefonen er det blitt "hvor er du". Vi er rundt 4,5 millioner nordmenn som kan tenkes å stille det spørsmålet. Men det er kanskje opp i mot 60 millioner maskiner som kan tenkes å ville gjøre det samme over mobilnettet.

Detektering og posisjonering er i ferd med bli mulig, nyttig og rimelig. Transportbedriftene følger sine kjøretøy og overvåker lastens temperatur. Kysten blir tryggere med skip som melder fra hvem de er, hvor de er på vei og med hvilken last. Stjålne biler og båter blir lettere å finne igjen og dermed vanskeligere å omsette.

Men stadig nye bruksområder kommer til. Med rfid -- merking med radiobrikker -- kan strekkodene pensjoneres til fordel for løsninger med sporbarhet for matvarer. Interaktiv merking av varer kan gi enorme muligheter.