Hvor god er du til å huske?

Nå kan du teste dine oppmerksomhets- og gjenkjenningsevner - to faktorer som er viktige for dine prestasjoner i arbeidslivet.

- Få vet at oppmerksomhet og hukommelse er avgjørende når man skal forutsi individuelle prestasjoner i arbeidslivet så vel som i dagliglivet. I den kliniske virkeligheten har dette vært kjent lenge. I arbeidslivet derimot, ser vi alt for ofte at basisevner som hukommelse og oppmerksomhet ikke tillegges vekt, både når det gjelder i utvikling så vel som rekruttering av medarbeidere, sier psykolog Thor A. Eriksen i Cut-e norge AS i en pressemelding.

Han forteller at oppmerksomhet og hukommelse er grunnlaget for igangsetting, fokus, konsentrasjon, utholdenhet og ferdigstilling av arbeidsoppgaver.

- Det finnes ingen gode rasjonaler for at dette ikke skal vektlegges, tvert i mot. All forskning peker i retning av at evnetester generelt, og oppmerksomhet-korttidsminne spesielt, er det som best kan forutsi individers arbeidsprestasjoner. For en arbeidsgiver burde eventuelle kandidaters nivå på dette feltet være særdeles viktig informasjon å få med seg.

Ingen Rain Man

Kapasiteten i korttidsminnet er nokså lik for hver av oss, det gjelder bare å vite hvordan man kan utnytte denne kapasiteten best.

- Enkelte mennesker er spesielt dyktige på å gjenkalle materiale fordi de lager gode strategier hvor de legger mening til materialet som skal huskes, og fordi det de skal huske kommer i en eller annen rekkefølge. Men la meg få si at superhuskerne, de som klarer å gjenkalle over 1000 desimaler av pi og husker alle kortene i kortstokken, som regel ikke er spesielt attraktive i arbeidslivet da de som oftest er relativt begrensede på andre, viktige områder, sier Eriksen.

Det som virkelig skiller når man skal måle grunnleggende kapasitet i arbeidsminnet er om man er god i gjenkjenning av materiale, ikke bare gjenkalling. På denne måten hindrer testen deg i å lage meninger til det som skal huskes, og da står man kun igjen med ren kapasitet. Nettopp denne egenskapen får man testet gjennom stm – cut-es test på oppmerksomhet og korttidsminne, ifølge pressemeldingen.

Ta testen her.