Hydro-avtale for Canon

Hydro effektiviserer dokumenthåndteringen og går over til multifunksjonsmaskiner fra Canon i hele Europa.

I en kontrakt som ifølge selskapene trolig er en av Europas største kontrakter innen dokumenthåndtering, skal Canon levere løsninger for dokumentflyt og nye multifunksjonsmaskiner til Hydro.

Avtalen dekker alle Hydros 15 lokasjoner i Europa i 12 land. De to største lokasjonene er Norge med potensielt 1.200 maskiner og Tyskland med potensielt 200 maskiner.

Løsningen Hydro har valgt gir store besparelser. Betydelig kostnadseffektivisering oppnås rundt logistikk av forbruksmateriell, og ikke minst oppnås betydelig lavere driftskostnader, som også er langt mer forutsigbare.

Skanner rett i arkivet

Leveransen er standardisert på tre ulike multifunksjonsmodeller, hvor alle har blir koblet til nettverk og har skanner. Med de nye maskinene blir gjenfinning av dokumenter mye enklere og raskere for Hydro. Valgfri programvare lar brukere skanne inn dokumenter direkte til arkivet, som dermed lett hentes opp når det er nødvendig. Det stilles store krav til dokumentasjon av offshoreleveranser, for eksempel oppfylling av standarder og utførte tester av utstyr.

Administrasjon og overvåkning av maskinparken er nok et område som gir store besparelser. Med en løsning som er skreddersydd for Hydro, er man ved hjelp av NetSpot i stand til kontinuerlig overvåkning av hele maskinparken, for eksempel i forhold til oppetid, i alle landene.

Canon leverer service i alle de involverte landene, og selskapet har opprettet en egen organisasjon på europeisk nivå for å håndtere denne typen avtaler. Opplæring vil gjøres på alle lokasjoner og vil utføres av Canon.