Hyllet for fri programvare

For andre år på rad delte Norwegian Unix Users Group og Høgskolen i Oslo mandag ut sin pris for fri programvare. Vinneren ble Trolltech.

Trolltechs direktør for programvareutvikling Matthias Ettrich mottok prisen som ble utdelt av Ruth Stenersen, som er politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet. Prisen er et stipend på 30.000 kroner fra NUUG, samt en vase og et diplom fra Høgskolen i Oslo. Trolltech vant prisen for sitt programvarebibliotek Qt.

Ettrich takket for Trolltechs første pris for fri programvare. Selv om Trolltech har vunnet en rekke priser, er det første gangen de får en spesifikt for sin innsats for åpen kildekode.

I juryens begrunnelse heter det: "Gjennom årelang innsats har Trolltech utviklet Qt til et ledende produkt som har vakt internasjonal oppmerksomhet. Produktet har stor innovasjonshøyde, og muliggjør enkel og effektiv utvikling av programmer med grafiske brukergrensesnitt på multiple plattformer, fra frie til godseide operativsystemer, samt håndholdte enheter. Et eksempel på dette er den populære grafiske arbeidsflaten KDE (K Desktop Enviroment) som bygger direkte på Qt".

Det ble spesielt trukket frem at Trolltech har vist at det er mulig å bygge en sunn økonomisk virksomhet basert på fri programvare. Selskapet har i dag 75 ansatte, hvorav 50 i Norge.

Barne- og familiedepartementets representant Stenersen hyllet i sin overrekkelsestale miljøet rund utvikling av fri programvare i Norge og mente at gratis og frie programmer er til glede for norske forbrukere, og at landet vil tjene faglig og økonomisk på å være langt fremme.

-- Det står stor respekt av det arbeidet som utføres innenfor fri programvare-miljøet. Hele 90-tallet har vært en gründerfase. Nå er miljøet på vei ut til bredere brukergrupper, og gründerfasen blir nærmest permanent slik miljøet samarbeider, sa Stenersen.