Ibas avslutter mobilanalysen i Knutby-saken

Ibas avslutter mobilanalysen i Knutby-saken

Datasikkerhetsselskapet Ibas avslutter oppdraget med å analysereminnebrikken i drapstiltalte Sara Svenssons mobiltelefon i den såkalteKnutby-saken.
De siste undersøkelsene har ikke avdekket noen nye sms-meldinger. 14. mai fikk Ibas, med hovedsete på Kongsvinger, oppdrag fra Politimyndighetene i Uppsala om å analysere Svenssons mobiltelefon. De første undersøkelsene av SIM-kortet avdekket 13 SMS-meldinger fra den drapstiltalte pastoren Helge Fossmo til Sara Svensson, som senere ble sentrale i aktoratets bevisførsel i saken.

--Videre undersøkelser av selve minnebrikken har ikke avdekket nye sms-meldinger. Vi har lykkes med å hente ut 100 prosent av dataene på brikken, som inneholder data fra MMS-bilder og WAP-trafikk. Men ingenting av dette later til å være av betydning, sier spesialetterforsker Svein Y. Willassen i Ibas, som har ledet undersøkelsene, i en pressemelding fra selskapet.

Selve operasjonen har vært teknisk meget avansert. Det er blitt bygget en spesialmodul for å kunne lese denne spesielle minnebrikken som benyttes i den aktuelle telefontypen, en Nokia 3510i. Etter å ha gjennomført en rekke tester av andre tilsvarende telefoner, lyktes Ibas å lese ut 100 prosent av dataene som var lagret på brikken.

-- Minnebrikken inneholder bilder og data fra wap-trafikk. Det har ikke vært mulig å påvise at disse dataene kan ha overskrevet gamle sms-meldinger på minnebrikken, sier Willassen, som nå har oversendt en sluttrapport til Politimyndighetene i Uppsala.