IBM fikk ny kontrakt med Rikstrygdeverket

IBM fikk ny kontrakt med Rikstrygdeverket

IBM har fått en fornyet programvareavtale med Rikstrygdeverket. Dette skal være den første avtalen basert på prinsippet om forbruksbasert prising som er inngått med en statlig institusjon.

Den nye programvareavtalen har en varighet på tre år og en antatt markedsverdi på rundt 70 millioner kroner. Men gjennomføringen av avtalen avhenger av Stortingets bevilgninger over de årlige statsbudsjetter. 

Avtalen vil gi Rikstrygdeverket økte besparelser på sitt totale programvareforbruk, mener IBM.

Også databaselagring

Kontrakten omfatter de fleste av IBMs programvaremerker og anvendelsen av disse på både IBM zSeries stormaskin og på Intel- og Unix-plattformer.

Programvaren som inngår i avtalen omfatter WebSphere Application Server og WebSphere MQSeries for transaksjoner, DB2 og IMS for databaselagring, Tivoli og OmegaMon (tidligere Candle) for drift og overvåking av driftsmiljøer, samt Rational Rose modellerings- og utviklingsverktøy.

-- Det er gledelig at vi sammen med Rikstrygdeverket har kunnet utforme en avtale som administrerer Trygdeetatens programvarelisenser og vedlikehold basert på en forbruksbasert modell, og som støtter etatens behov for både sentraliserte og desentraliserte transaksjoner, sier Bjørn Nordby, direktør for programvaredivisjonen i IBM Norge.