IBM fikk storavtale med Posten

IBM Norge blir leverandør av en ny skrankeløsning for Postens 1.500 postkontorer og Post i Butikk.
Løsningen skal sørge for bedre service og kundebetjening. Butikkdataløsningen gir blant annet tilgang til posttjenster, banktjenester, billetter og varer. Stor fleksibilitet i systemet skal gjør det mulig for Posten å tilpasse seg endringer i forretningsbehovene.

IBM skal installere og implementere en standardløsning. I første omgang skal systemet tas i bruk ved 2.600 eksisterende kassapunkter. Programvaren kommer fra underleverandøren Escher Group, en av IBMs globale forretningspartnere på løsninger for skrankebetjening i postkontorer.

ErgoGroup, som er heleid av Posten, blir, ikke overraskende, systemintegratør i Posten, og skal drifte den nye skrankeløsningen. Verdien på hele leveransen er ca. 55 millioner norske kroner.

- Det er gledelig at Posten har valgt IBM til denne oppgaven. Den er et godt eksempel på hvordan vi kan bidra til bedre lønnsomhet for kunden, sier administrerende direktør Morten Thorkildsen i IBM Norge.

- IBM har fått denne kontrakten etter en åpen anbudsrunde, på bakgrunn av en total vurdering av økonomi, funksjonalitet og leveranse. Denne løsningen benyttes av mange postselskaper i andre land, og vi planlegger å hente ut fordeler både for våre kunder og for egen driftsorganisasjon, sier Erik Johannessen, konserndirektør i Posten Konsument.