IBM fornyer trygdearkivet

IBM fornyer trygdearkivet

IBM Norge har inngått en kontrakt med Rikstrygdeverket om leveranse av et elektronisk dokumentarkiv basert på norsk offentlig arkivstandard.
Viktige elementer i løsningen er arkivsystemet K2000 eSak som IBM har utviklet, samt IBM DB2 Content Manager for kjøring på IBMs stormaskin zSeries. I tillegg benyttes WebSphere Application Server i en mellomvarefunksjon mellom brukere, arkivsystemet og databasen, skriver selskapet i en pressemelding.

- Med denne løsningen går Trygdeetaten og IBM sammen i front, i et strategisk nybrottsarbeid med sikte på å integrere frittstående arkivsystemer og fagsystemer mot et sentralt og driftssikkert stormaskinmiljø, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør IBM Norge.

- Avtalen utgjør starten på et spennende og viktig samarbeid for å drive utviklingen innen elektronisk dokumenthåndtering, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

Løsningen skal dekke alle fagområder og arkivområder i trygdeetaten - både saksarkiv i samsvar med gjeldende Noark-standard, publikasjonsarkiv og bilagsarkiv.

Anskaffelsen omfatter programvare for journal og arkiv, konsulentbistand knyttet til etablering og innføring av løsning for journal og arkiv, vedlikeholdstjenester, samt tilleggsprogramvare aktuelt for dokumenthåndtering i form av opsjoner.

Samlet verdi er på nær ni millioner kroner.

Elektronisk dokumenthåndtering innføres som en del av trygdeetatens it-program for modernisering.