IBM kjøper Schlumberger-avdeling

IBM kjøper Schlumberger-avdeling

260 personer fra Schlumberger Business Continuity Services (SBCS) overføres til IBM etter oppkjøpet. Bare én person i Norge blir med på lasset.
SBCS tilbyr driftstjenester som gjør det mulig for bedrifter å holde hjulene igang etter store ulykker, brann, terrorangrep og liknende. Større finansinstitusjoner, myndighetsorganer og multinasjonale selskaper står på kundelisten.

Schlumberger-avdelingen har etablert sentre på flere enn 40 steder hvor kundenes datasystemer kan speiles for bruk under katastrofer. IBM får tilført 10.000 ferdig oppsatte arbeidsplasser som følge av oppkjøpet.

I Europa har SBCS avdelinger i Storbritannia, hvor hovedkontoret ligger, samt Frankrike, Irland, Spania, Portugal og Sveits. Globalt har SBCS 750 klienter. 260 ansatte får IBM som ny arbeidsgiver etter oppkjøpet.

Selskapet har ingen kunder i Norge, men én ansatt i norske Schlumberger vil bli berørt, opplyser markedssjef Eva Sundal i Schlumbergers skandinaviske Geomarket-avdeling i Stavanger.

IBM forventer at etterspørselen etter den typen "speilingstjenester" SBCS har tilbudt, kommer til å øke når Basel II trer i kraft i 2006. Basel II beskriver blant annet hvordan data skal beskyttes og hvordan tilfredsstillelse av krav fra det offentlige dokumenteres. Regelverket tilsvarer amerikanernes Sarbanes-Oxley.