IBM kommer med niende generasjon 64 bit

IBM kommer med niende generasjon 64 bit

I5 kombinerer IBMs mest avanserte prosessor Power5 med Intels prosessorer i en maskin med felles inn/ut-system og lagring.
I5 520 og 570 er de første maskinene som kombinerer to av IBMs maskinserier, Iseries og Pseries. I løpet av året vil det bare være profilering som skiller I og P. Hvorvidt IBM kommer til å droppe Pseries er usikkert.

Grunnlaget for bruk av to prosessorer og samlingen av to maskinserier, er virtualisering som kontinuerlig har blitt forbedret, helt siden den opprinnelige maskinen, S/38, ble konstruert for nærmere 30 år siden.

Ideen den gang var å ha ett virtuelt minne, uansett om det ble benyttet elektronikk, platelager eller magnetbånd.

S/38 ble lansert i 1979. Etterfølgeren AS/400 kom i 1988, og i 64 bit-versjon i 1995. Etter at IBM introduserte Eserver, ble AS/400 omdøpt til Iseries, men fortsatt omtaler fagfolk flest, maskinen som AS/400.

-- Vi hadde på verdensbasis en økning i omsetningen på tolv prosent i fjor. I Norge var veksten på elleve prosent, sier Tore Råmundal, produktsjef for I5.

Power to the people

Navnet I5 kommer av at IBMs Power5 lanseres sammen med maskinen. Det er IBMs andre generasjon som benytter to prosessorkjerner på en elektronikkbrikke.

Den vesentligste forskjellen mellom Power4 og Power5 er ytelse og noe større hurtigbufre. Mens Power4 administrerte 256 GB minne, administrerer Power5 en terabyte. Med inntil 128 bit-adressering er ikke størrelsen på minne noe problem. Bruken av så mange bit er for å kunne administrere alle lagringsmedier som ett felles arkiv.

-- Vi bruker virtuell I/O, vi bruker virtuelt Ethernet, vi har i praksis bygget inn SAN i maskinen, hevder Tore Råmundal.

Det betyr at alle tilknyttede datamaskiner kan benytte platelagerkapasiteten i I5. Kommunikasjonen skjer via IP i maskinen, og det overflødiggjør SAN (Storage Area Network) utenfor maskinen.

Tilknyttede datamaskiner er maskiner med Intels prosessorer. De kan leveres som kort for montering i kabinettet, eller tilkobles via inn/ut-systemet.

Fem operativsystemer

Den nye I5 håndterer fem operativsystemer, tre på Power5 og to på Intel. På Power tilbys I5/OS, AIX og Linux. På Intel er alternativene Microsoft Windows Server og Linux.

Linux-applikasjoner kan dermed kjøres på Intel-prosessoren eller på Power5, avhengig av preferanser. Ideen er at kunden skal ha et valg.

Med unntak av de aller største kundene, dekker I5 520 og I5 570 norske kunders bearbeidingsbehov. Siden ikke hele den tidligere serien fornyes, reduserer IBM prisen med inntil 40 prosent.

-- Bruk av felles komponenter gjør at vi kan redusere prisen. Minneprisen reduseres med 80 prosent, sier Råmundal.

520 har en Power5 elektronikkbrikke hvor en eller to prosessorkjerner benyttes, avhengig av kundebehov. I rimeligste utgave utnyttes bare en brøkdel av kapasiteten på Power5.

Ytelse

Ytelsen på Power5 tilsvarer 3.000 CPW. CPW (Commercial Processing Workload) er IBMs interne måletall for alle maskinene siden S/38. Måltallene har relevans for sammenligning mot eldre maskiner og mot sammenligning med større.

-- 520 leveres med en kapasitet på 500, 1.000, 2.000 eller 3.000 CPW. Hvordan det gjøres er ikke kundene opptatt av, bare hva de betaler for og hva de kan få, forklarer Tore Råmundal.

Sannsynligvis reduseres ytelsen ved å innføre venting fremfor å fremstille mange prosessorer med forskjellig klokkefrekvens. Ekstra venting er en teknikk som benyttes av IBMs stormaskin Zseries.

De fleste kundene i Norge har en ytelse på mindre enn 12.000 CPW. Kun Tine med sin I870 har større kapasitet. Derfor kan 570 med rundt 11.500 CPW dekke de fleste kundenes behov. Men det er først og fremst for administrative anvendelser. Benyttes I5 for å konsolidere flere maskiner inn i én, vil behovet øke.

Virtualisering

IBM har innført et sett med funksjoner som betegnes "Virtualization Engine". Denne virtualiseringsfunksjonaliteten omfatter systemteknologier og systemtjenester.

-- Virtualiseringen får alle maskinene til å se ut som en, påpeker Tore Råmundal.

Virtuell inn/ut er en av systemteknologiene. Det gjør at fagfolk med kunnskap om Microsofts programvare kan jobbe med platelagre og filer som om de hadde en fullstendig Intel-basert tjenestemaskin, og ikke bare et hovedkort som utnytter I5 sine felles ressurser.

Et virtuelt platelager for Windows kan ha en kapasitet på inntil 1 TB.

Maskinene kan splittes i logiske maskiner helt dynamisk. Minimum er 10 prosent av prosessorkapasiteten, men utvidelsen kan skje i steg på en prosent. Tilsvarende kan minne tildeles i steg på 1 MB. Et maskinkonsoll sørger for å tildele ressursene. De er likeverdige for I5/OS, AIX og Linux.

Tildelingen skjer ved bruk av et grafisk administrasjonsverktøy. Dette kan også benyttes for øking av kapasiteten. Både 520 og 570 kommer med mer kapasitet enn kunden har betalt for.

Gratis

-- Det er gratis å prøve i 14 dager for å se om det er et behov for ekstra kapasitet, understreker Tore Råmundal.

Den ekstra kapasiteten kan slås på permanent eller midlertidig. Av hensyn til sesongvariasjoner og avslutninger tilbyr I5 midlertidig kapasitet. Det kreves mer enn 90 dagers bruk før det lønner seg å kjøpe kapasiteten permanent.

For å administrere de forskjellige operativsystemene har IBM forbedret verktøyet fra sin Xseries med Intel-maskiner til også å håndtere Power5. IBM Director Multiplatform sørger for administrasjonen ved hjelp av et grafisk verktøy.

For I5, nyeste versjon av operativsystemet på Iseries, vil Enterprise Workload Manager sørge for å holde oversikt over kapasitetsforbruket på IBMs programvaretjenester; web-tjenesten fra Apache, applikasjonstjenesten Websphere og databasen DB2.

System Provisioning forenkler oppsett av mange kopier av Linux og Windows. Samtidig kan det settes opp reservemaskiner for Windows-applikasjoner og bruk av Power5 for Linux.

Ny på gammel

Alle tidligere datamaskiner med Power4 og Powerpc vil kunne kjøre I5, en direkte etterfølger til V5R2 som fortsatt blir betegnet OS/400. V5R2 kan derimot ikke benytte Power5.

IBM lar kunder få bruke nyeste programvare på gamle maskiner, men ikke gammel programvare, på nye maskiner. Dette gjør IBM for å forberede oppgraderingen til nye maskiner.

Som et eksempel på forbedringer er sikkerheten rundt pålogging. Det benyttes antivirus-programvare fra Bytware for å sjekke virus som kommer via Microsofts programvare. Bruk av Kerberos og 8Key Distribution Center8 sørger for engangspålogging uansett hvor mange applikasjoner som benyttes.

Lotus forbedres med Lotus Workplace for de virksomhetene som vil benytte portal som inngang for de ansatte. En annen forbedring er utskrift. AS/400 har i alle år vært god på styring av utskrifter ved å innhente data om status. Nå forbedres utskriften også med mer avansert bruk av farger og fonter.

Sikringen er utvidet til å håndtere alle operativsystemene. Speiling kan foretas over geografiske avstander. I forbindelse med sikkerhetskopiering benyttes det programvare for å pakke og reorganisere data for å utnytte magnetbånd bedre. Fortsatt er Tandberg Datas SLR-bånd en favoritt for de som ikke trenger mer enn 30 eller 50 GB.