IBM overdrar TIPS til Asplan Viak

IBM Norge har inngått avtale om virksomhetsoverdragelse til AsplanViak av en gruppering innen IBMs tjenesteorganisasjon som arbeider med planleggingsproduktet TIPS.

De 11 ansatte er tilbudt ansettelse hos Viak AS, et selskap i Asplan Viak-gruppen, og samtlige har akseptert tilbudet med virkning fra 1. juli.

 

Årsaken til overdragelsen er at systemet ikke lenger passer inn i IBMs forretningsprofil. Virksomhetsoverdragelsen er en videreføring av den restruktureringsprosessen som ble innledet i 2001 med sikte på å rendyrke IBMs profil innen tjenestesektoren.

 

Som ledd i samme omlegging ble IBM-ressurser som var tilknyttet kontoret i Sogndal i 2001 overført til Asplan Viak Internett AS.

 

Det er et selskap som har kompetanse på kombinasjonen av internett, fysisk planlegging, visualisering og digitale kart. Ressursene fra IBM har styrket dette selskapet innen analyse, utvikling og drift av administrative systemer.

 

Det var i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 at det ble etablert et produkt som i de senere år er videreutviklet til et  system for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygninger og eiendommer.

 

De elleve personene som er tilknyttet TIPS-systemet i dag, dekker områdene salg, utvikling, vedlikehold og feilretting. De har fysisk tilhold i IBMs kontorlokaler på Mastemyr i Oppegård og vil fortsatt ha det etter overdragelsen.

 

Samtlige ansatte er tilbudt overgang til det overtagende selskapet Viak AS, i stillinger tilsvarende stillinger de har i  dag. Gruppens leder, Jarle Braathen, vil bli det nye selskapets daglige leder. De ansattes ansiennitet og lønnsvilkår vil bli videreført av ny arbeidsgiver.