IBM skal levere pc-er til DnB NOR

IBM skal levere pc-er til DnB NOR

IBM er valgt som leverandør av bærbare og stasjonære pc-er og såkalt periferiutstyr til DnB NOR. Rammeavtalen gjelder konsernets 11.600 pc-klienter, samt datterselskaper og avtalebankene.

IBM Norge er dermed utpekt som en av tre pc-leverandører for DnB NOR.

Avtalen vi gjelde i to år med mulighet for forlengelse.

Denne avtalen føyer seg inn i rekken av avtaler inngått mellom DnB NOR og IBM, og er i likhet med en tidligere inngått rammeavtale for konsulenttjenester av stor verdi for IBM Norge, heter det i en melding fra dataselskapet.