IBM sluker ConCrea

ConCrea går inn i IBM Business Consulting Services
Styret i IBMs heleide datterselskap ConCrea AS har besluttet at selskapet går inn i IBM Business Consulting Services fra årsskiftet. Samtlige 80 ansatte i ConCrea får ansettelse i IBM, skriver selskapet i en pressemelding.

--Ved å integrere ConCrea og BCS etableres en enhet som kan opptre samlet overfor kunder som etterspør det brede spektrum av tjenester som er nødvendig for å finne gode løsninger idagens konkurransesituasjon, sier Nils Einar Nilsen som er styreleder i ConCrea AS. 

--Ved å styrke salgsleddet og øke kompetansen på SAP posisjonerte ConCrea seg for å møte den økte etterspørselen i SMB-markedet fremover. Nå tar vi neste skritt med sikte på å etablere IBM som det ledende kompetansemiljø på SAP i Norge, sier Nilsen videre i meldingen.