IBM størst på servere i Norge

IBM størst på servere i Norge

HP solgte flest servere i Norge i tredje kvartal, men IBM tjener mye mer per enhet og sto for halvparten av verdien i markedet.

En fersk rapport fra IDC viser at IBM i tredje kvartal sto for 49 prosent av verdien av det norske serversalget, foran HP som hadde 35 prosent. Målt i antall enheter er tallene 46 prosent og 17 prosent i motsatt favør.

Anders Elbak, analytiker i IDC, forklarer disse store forskjellene med at HP er den største produsenten når det gjelder sortimentet med spesielt mye i lavendemarkedet. Dette slår godt an om en ser på antall solgte enheter. For IBM har utviklingen i større grad gått mot salg av løsninger på bekostning av mindre fokus på lavendemarkedet og volum. Det er en utvikling Elbak mener startet allerede da Lenovo overtok IBMs klientdelen. I dette segmentet har Dell kommet inn og etablert seg med et stort volum i samme periode.

Store avtaler slår inn

Verdien av serversalget varierer i større grad fra kvartal til kvartal enn antallet solgte enheter, siden store avtaler mot større kunder gir forholdsmessig større utslag i verdien enn i antall enheter.

På x86-platformen viser tallene fra IDC at HP har solgt 47 prosent av det samlete antallet enheter, med Dell og IBM på de neste plassene med henholdsvis 24 og 17 prosent. Her leder også HP når det gjelder omsetning, men med langt knappere margin enn antall enheter skulle tilsi. HP har 45 prosent, mot Dells 14 prosent og IBMs 36 prosent.

HP solgte flest under 10 000 kroner

Denne tendensen går enda tydeligere fram om en deler det norske x86-markedet i servere i prisklassene over og under 10 000 dollar. I det øverste segmentet var det IBM som sto for syv av ti solgte enheter, men bare en av ti i det nederste. Til sammenlikning har HP 25 prosent av det øverste og 50 prosent av det nederste.

Innen servere som ikke er x86-baserte har IBM en solid posisjon både innen antall solgte enheter og omsetning. De står for 47 prosent av antallet solgte enheter og ikke mindre enn 78 prosent av verdien. Sun Microsystems har 32 prosent av antallet, som imidlertid bare utgjør 5 prosent av verdien. HP har 18 prosent av antall enheter, tilsvarende 13 prosent av totalverdien av serversalget i dette segmentet.