IBM støtter Aids-prosjekt

170.000 pc-er knyttet opp mot et Grid-nettverk blir verdens største humanitære forskningsprosjekt.

På verdens Aids-dag annonserte IBM sin støtte gjennom et nystartet World Community Grid-prosjekt. Prosjektet har navnet FightAIDS@Home og er dedikert til forskning for bekjempelse av AIDS. Med 170.000 PC-er knyttet opp mot Grid-nettverket blir dette verdens største humanitære forskningsprosjekt viet til AIDS.

Enkelt forklart er World Community Grid et meganettverk av private datamaskiner som er koblet sammen og som utgjør en virtuell superdatamaskin med en regnekapasitet som plasserer den blant de ti kraftigste superdatamaskiner i verden. Det finnes mange andre grid-nettverk, spesielt knyttet til de største universitetene i verden, men ingen av de andre når opp mot kapasiteten til IBMs World Community Grid. Dette er også den første virtuelle superdatamaskinen som benyttes til AIDS-forskning.

FightAIDS@Home

FightAIDS@Home skal forske frem behandlingsmetoder og medisiner mot det resistente HIV-viruset, og til dette trengs datakraften i Grid-nettverket for å kjøre beregninger som forutser reaksjonsmønsteret til mutante HIV-proteiner slik at de ikke utvikler seg til AIDS.

Alle kan være med å støtte forskningen og bekjempelsen av AIDS ved å donere tiden du selv ikke bruker ved PCen til World Community Grid og FightAIDS at Home