IBM vil bruke pc-en din

IBM vil bruke pc-en din

Sammen med forskere og veldedige organisasjoner ønsker IBM å utnytte ledig datakraft hos pc-brukere over hele verden.
"World Community Grid" er et IBM-initiativ for å utnytte ledig datakraft i pc-er. Ved å koble seg til IBMs system av datamaskiner som er knyttet sammen i et datagitter (grid computing), kan enkeltpersoner bidra med ledig datakraft fra egen maskin. Systemet er dimensjonert til å ta seg av millioner samtidige databrukere. Hensikten er å stille datakraften til disposisjon for forskning som tar sikte på å løse sykdomsgåter knyttet til AIDS og HIV, malaria, tuberkulose, Alzheimers og kreft. Miljørelatert forskning og forskning for å kunne varsle naturkatastrofer og er også aktuelt.

Ifølge pressemeldingen fra IBM finnes det flere enn 650 millioner pc-er som potensielt kan være med i World Community Grid. Gitter-teknologien gjør at disse pc-ene til sammene har en regnekraft som er langt større enn hvilken som helst superdatamaskin.

I utgangspunktet er "verdensgitteret" laget av datakapasitet gitt av IBM-ansatte. I tillegg inviteres nå altså pc-brukere over hele verden til å bli med i gitteret.

World Community Grid styres av IBMs ved hjelp av Eserver p630- og x345-maskiner, samt IBM Shark Enterprise Storage Server med DB2-database. AIX og Linux benyttes som operativsystem. Nødvendig programvar kan hentes gratis fra

http://www.worldcommunitygrid.org.