IBX danker ut Oracle

IBX danker ut Oracle

Oracle blir slått av nisjeleverandøren IBX på leveranser av innkjøpsløsninger til entreprenørkjempen Skanska. Kontrakten kan være verdt opp mot 120 millioner.
Nordens desidert største entreprenør med 150 milliarder i omsetning og 73.000 ansatte har bestemt å effektivisere sine innkjøp. Svenske IBX, som blant annet levert løsninger og drifter den statlige markedsplassen ehandel.no, har vunnet kontrakten med Skanska.

Avtalen innebærer at IBX skal levere en helt ny elektronisk infrastruktur samt sluttbrukerapplikasjoner til omlag 6.000 brukere. Systemet rulles først ut i Sverige, for så å bli implementert i Skanskas virksomheter i Norge, Danmark og Finland.

-- Kontrakten er den største noensinne. Verdien på avtale er i første omgang på 60 millioner svenske kroner. Men den har et potensial om det dobbelte, sier markedssjef Mats Oretorp i IBX.

Løsningen vil bli knyttet opp mot den elektroniske markedsplassen til IBX. Implemeneringen skal ferdigstilles i 2005, men avtalen har en varighet på fem år.

I Norge vil de begynne implementeringen i fjerde kvartal.

Oracle taper

Skanska- konsernet har valgt å bruke Oracles ebusiness suite som forretningssystem. Oracle tilbyr også tilsvarende løsninger på innkjøpssiden, og var derfor med i kampen om å levere dette. Men de tapte altså mot IBX som baserer sine løsninger på teknologi fra blant annet SAP og Commerce One.

I Norge benytter Skanska erp-systemer fra norske Agresso.

Stadig større

IBX vokser stadig som en operatør av markedsplass og leverandør av innkjøpsløsninger. Hver måned omsettes det varer og tjenester for mellom 1,5 til 2 milliarder kroner over selskapets markedsplass. De største bidragsyterne til denne omsetningen er Ericsson, Volvo og SEB banken.

-- Om to til tre år vil nok Skanska bli blant de største på denne markedsplassen, sier Oretorp.

Norske ehandel.no er blant brukerne av denne markedsplassen. Dette er den norske stats initiativ om å samordne innkjøpene til offentlige virksomheter på en elektronisk markedsplass. De har imidlertid ikke lykkes i samme grad.

-- Det har tatt mye lengre tid i forhold til våre opprinnelig anslag, sier Andre Hoddevik som er prosjektleder for ehandel.no.

Gikk i null

Tidligere var det populært å basere driftsinntektene fra markedsplasser på transaksjonsgebyr. Tanken var at jo større omsetning jo mer ville markedsplass-leverandørene tjene. Slik er det ikke lenger. Nå er omtrent all inntektene til IBX basert på en fast pris hver måned.

IBX omsatte for 93 millioner svenske kroner og nådde sin målsetning om break-even. Driftsresultatet ble nemlig null kroner.

Men de vokser fortsatt. IBX tror 2004 vil gi en vekst på 30 til 40 prosent.