Id-brikker til barn

Id-brikker til barn

Som et ledd i økte sikkerhetstiltak i Moskva vil alle barn få en id-brikke de må bære med seg.
Alle skoleelever i Moskva skal bære en identitetsbrikke rundt halsen. Det er et ledd i sikkerhetstiltakene som russiske myndigheter nå setter i verk, skriver BBC.co.uk.

Id-brikken er av samme type som soldater bruker. I tillegg skal elevene få egne pass med fingeravtrykk og blodtype.

De skjerpede sikkerhetstiltakene kommer som en følge av skoleokkupasjonen i Beslan. Der ble over 330 mennesker drept. Mange av ofrene er ikke blitt identifisert.