Ideas inntar IT Fornebu

Teknologisselskapet Ideas flytter til IT Fornebu og utvider dermed forskingsmiljøet på den gamle flyplassen.
FoU-miljøet på Fornebu omfatter balnt annet Telenor FoU og forskningssenteret Simula. Idead utvikler og selger detektormoduler for nuklær medisin. Selskapet ble etablert i 1992 og har i dag 27 ansatte, hvorav en stor andel driver utviklingsarbeid.

-- Vi tror det har betydning for den enkelte ansatte å kunne identifisere seg med det positive og dynamiske teknologimiljøet som vokser frem på Fornebu, sier administrerende direktør Thomas Langaard i Ideas.

Idead vil legge beslag på 1.000 kvadratmeter på IT Fornebu når selskapet flytter inn etter nyttår. Siden mai i år har 15 nye bedrifter enten flyttet inn eller signert kontrakt for leie av lokaler i kunnskapssenteret.

-- Vi er svært godt fornøyd med at Ideas har valgt IT Fornebu for sin fremtidige satsing. Selskapets fokus på innovasjon er innertier i forhold til hva kunnskapssenteret skal representere, sier markedssjef Kjetil Krutnes i IT Fornebu Eiendom.