Ifi hjelper Afrika

Ifi hjelper Afrika

Selveste Bill Gates er med på satsingen på åpen kildekode i Afrika. Også universitetet i Oslo er tungt inne i helseprosjektene.

- Dette er kanskje den viktigste form for utviklingshjelp, sier Jørn Braa ved Institutt for informatikk i Oslo.

Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (Ifi) har de siste 14 årene utviklet avanserte systemer for helseinformasjon for en rekke land i Afrika. Nå står Sierra Leone for tur.

- Det må ses som en del av et større bilde. Vi er med i flere prosjekter i regi av Verdens helseorganisasjonen (WHO). Poenget er å lage en standardisert innsamling av helsedata fra hele landet, slik at de lokale nasjonale myndighetene og WHO kan få oversikt over helsetilstanden og hvor tiltakene bør settes inn, forteller Jørn Braa.

Braa er førsteamanuensis i gruppen Globale infrastrukturer ved Ifi. Han er på vei til Sierra Leone for å se prosjektet i praksis.

Gevinst

- Jeg synes dette er en av de viktigste bidragene til utvikling i de fattige delene av verden. It-infrastruktur, særlig den som er koblet opp mot helse, kan gi enorme gevinster for disse landene, seier Braa.

Men gevinstene kan også tas ut i Norge og andre vestlige land.

- Det jobbes mye med utveksling og integrering av helseinformasjon i Afrika. Det er en mangelvare i Norge, hvor nesten all informasjon holdes innefor hvert helsesystem, sier Braa.

Spenstig

I samarbeid med WHO og andre organisasjoner jobber Ifi i en rekke prosjekter for å digitalisere helsevesenet i utviklingsland. Blant disse prosjektene er WHO OpenHealth project , Health Metrics Network (MHN), OpenMRS og OpenROSA.

MHN er et stort partnerskap for å få bedre helsedata på både regionalt og internasjonalt nivå. Stiftelsen støttes av en rekke organisasjoner og bedrifter, blant dem Bill and Melinda Gates Foundation. Det er spenstig, ikke minst fordi prosjektene ofte baseres på åpen kildekode.

- Vi har til og med opplevd at det var eksplisitt krav om ikke å ha noe med Microsoft å gjøre. Det var et konkret spørsmål om vi var hundre prosent uavhengig av Microsoft, forteller Braa.

Kaos

Prosjektet i Sierra Leone med samling av helsedata er et flere utviklingsprosjekter. Landet er et av verdens fattigste og rammet av borgerkrig. Infrastrukturen fungerer ikke, og det mangler et nasjonalt elektrisitetsverk.

- I registreringen er det mye kaos, med mange lokale tilnærminger. Det er mye overlapping av informasjon. Vi standardiserer systemet, slik at det er mulig å sammenligne helsedata over hele landet, sier Braa.

Hvis barna på landsbygda skal vaksineres, trenger myndighetene statistikk om helsetilstanden i regionen, slik som antall personer med meslinger og tuberkulose, antall barn og hvor mange som er vaksinert. Først da er det mulig å gjennomføre effektiv vaksinering.

- Kanskje ser man at bare halvparten av barna i en region er vaksinert. Uten gode tall, er det ikke mulig å evaluere jobben og sette opp riktig budsjett, påpeker Jørn Braa.

Mye av programvaren og tankegangen kan gjenbrukes fra land til land. De teknologiske og organisatoriske forholdene er likevel så forskjellige, at systemet må tilpasses hvert enkelt land. Det brukes lavenergi-pc-er og -dataservere, der batteriene lades med solenergi.

Denne artikkelen er hentet fra Computerworlds bilag IT-helse.