IFS har ikke gitt opp Forsvaret

IFS har ikke gitt opp Forsvaret

Den nye konsernsjefen i IFS, Alastair Sorbie, og skandinavia-sjef Glenn Arnesen (bildet) holder fast på Forsvaret til tross for deres SAP-valg.
Sorbie har vært ansatt i IFS i hele 13 år. I mars fratrådte han stillingen som EMEA-leder for å overta styrespakene etter Michael Hallén, mannen som fikk selskapet på rett kjøl etter flere år med sviktende resultater.

- De to første månedene har vært svært hektiske. Timingen var litt spesiell, med tanke på at vi var i ferd med å lansere Applications 7. I tillegg var vi midt i en omfattende restruktureringsfase. Men resultatene har vært gode, så det har vært en oppmuntrende periode, sier han til Computerworld.

Som EMEA-sjef har Sorbie har jobbet tett med Hallén for å snu kursen. Selskapet har på kort tid vokst mye både geografisk, teknologisk og finansielt, noe som har gjort organisasjonen en smule uoversiktlig. I tillegg har konkurransen rundt erp-segmentet hatt en dramatisk økning, og det var et stort behov for å samle markedskreftene mot aktører som Oracle og SAP.

- Vi har nå fått jevnet ut selskapet. Dette var også planen bak konsolideringen ved årsskiftet, der de skandinaviske landene ble samlet i én avdeling. Dette sørger for at vi kan ha en tettere kontakt med kundene våre enn tidligere.

Gir ikke opp

Som kjent har forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bestemt at Forsvarets logistikksystem skal leveres av SAP, og ikke IFS, som allerede har store installasjoner innen luftforsvar og marine. Avgjørelsen kom overraskende på IFS-ledelsen, men de legger ikke ned virksomheten i Forsvaret med det første.

- Både det amerikanske flyvåpenet og det britiske forsvaret har i løpet av kort tid foretrukket IFS fremfor SAP på grunn av vår erfaring innen forsvarslogistikk. Hvor fornuftig avgjørelsen fra den norske regjeringen var, kan jo evalueres ut ifra dette, kommenterer Sorbair noenlunde diplomatisk.

Skandinavia-sjef Glenn Arnesen er mer offensiv i sin fremstilling. Han sier at det kun var den politiske delen av forsvaret som tok valget, og at det kommer til å ta lang tid før utskiftningen er gjennomført.

- Jeg regner med å det tar minst tre år. Vårt mål nå er å være en god leverandør av de systemene vi allerede har på plass. Hvis de feiler med SAP, vil vi fortsatt være her, sier han.

Stor oppgradering

Ifølge Sorbie er Applications 7 den største oppgraderingen selskapet noen gang har foretatt. IFS har alltid fokusert på bransjespesifikk funksjonalitet, noe som har hatt både fordeler og ulemper. En av ulempene har vært en til tider manglende interesse for oppgradering. Dette fordi funksjonaliteten i de nyere versjonene har rettet seg spesifikt mot enkelte segmenter, og derfor vært irrelevant for andre.

- Men i Application 7 har vi oppgraderinger for alle våre syv hovedsegmenter, og vi har lagt til funksjonalitet til alle kundegrupper, sier Sorbie.

Blant nyhetene er muligheten for å modifisere grensesnittet etter behov. Det er også lagt vekt på fleksibilitet i forhold til et internasjonalt marked i stadig endring, forteller Sorbie. Ett av de viktigste fokusområdene har vært sikkerhet, både på administrasjonsnivå og med tanke på virustrusler.

- Det er stor sannsynlighet for at vi snart vil se virusangrep rettet inn mot spesifikke applikasjoner. Et SAP-virus for eksempel. Vi har derfor lagt inn mottiltak før problemet faktisk eksisterer, forklarer teknologidirektør Dan Johansson.

Les også: Forsvaret kjører med SAP

Les også: Forsvaret tar over ansvaret for egen it-drift