IFS kutter kraftig

Styret i programvareselskapet IFS sparker toppsjefen og gründer Bengt Nilsson. Han får følge av 350 ansatte som selskapet skal kvitte seg med i et stort spareprosjekt. Også ansatte i Norge blir berørt.
Underskuddet på 760 millioner svenske kroner i 2002 ble tydeligvis for drøy kost for styret i det svenske programvareselskapet IFS. Idag, onsdag offentliggjorde selskapet i forbindelse med sin resultatpresentasjon at selskapets toppleder, Bengt Nilsson, slutter i selskapet. Utviklingsssjef Michael Hallén overtar sjefstolen etter Nilsson.

Men Nilsson blir ikke alene om å forlate selskapet. Ytterligere 350 av de ansatte må gå. Det tilsvarer rundt ti prosent av totalt antall ansatte.

Det er klart etter at selskapet skal spare 300 millioner svenske kroner i år. Rundt 250 av de som får sparken, arbeider utenfor Sverige.

-- Vi har vokst raskt de siste årene. Når markedet da stopper opp, må det tas grep for å redusere kostnadsbasen. Vi reduserer nå fordi vi forventer også et svakt marked i fremtiden, sier

norgessjef Kjell Arne Andersen i IFS.

Også Norge reduserer

Ifølge Andersen vil også det norske datterselskapet foreta nedbemanninger.

-- Vi er i ferd med å gjennomføre dette nå, sier Andersen.

Han ønsker ikke utdype hvor mange som mister jobben i Norge. Men hevder at det blir en mindre reduksjon. Det til tross for at IFS Norge i motsetning til moderselskapet leverer overskudd i 2002. Hvor stort overskudd IFS Norge leverer, har ikke Andersen fått lov til å si noe om.

Også omsetningsutviklingen er noe bedre enn situasjonen i konsernet. Totalt omsatte IFS for 2,7 milliarder svenske kroner i 2002. Det er en nedgang på drøyt 11 prosent i forhold til 2001. I Norge hevder Andersen at omsetningssvikten var mindre enn 11 prosent, men at det var en omsetningssvikt. I 2001 omsatte IFS Norge for 309 millioner kroner.

Henter penger

Av tapet på 760 millioner, er 400 millioner en ren nedskrivning av verdier i balansen. I tillegg må selskapet hente inn 215 millioner svenske kroner for å klare seg i fremtiden. Kreditoren Wasatornet garanterer for emisjonen i form av konvertible gjeldsbrev.

Selskapet raser på børsen i Stockholm og aksjen åpnet ned 18 prosent.