IFS taper penger - igjen

IFS taper penger - igjen

Med en salgssvikt på 12 prosent klarer ikke IFS å tjene penger.

Til tross for at flere erp-leverandører har vist til vekst i første kvartal, må svenske IFS erkjenne at salget svikter. Nedgangen i kvartalet var på 12 prosent, til 521 millioner svenske kroner.

Ettersom salget har gått ned mer enn resten av markedet, tyder mye derfor på at IFS taper markedsandeler. Salgsvikten gjør at selskapet for n'te gang må rapportere om underskudd. Denne gang på fire millioner svenske kroner.

Dette er riktignok en forbedring fra tilsvarende kvartal i fjor da underskuddet var på 39 millioner. Selskapet repeterer seg selv i kvartalsrapporten med å hevde at de markedet er i bedring og at selskapet vil kunne oppleve en salgsøkning fremover i samme takt som resten av markedet.

IFS ble grunnlagt i 1983 og har hatt underskudd på driften hvert år siden 1998.