Igang med ehandel igjen

Igang med ehandel igjen

Helge Strømnes er ny salgssjef i konsulent- og programvareselskapet Exense. Nå skal han ut i felten for å skape forretning allerede før sommerferien.
Strømnes jobbet med ehandel før internett meldte sin ankomst for alvor. Derfor synes han det er ekstra morsomt å begynne med det en gang til. Men han er ikke glad i innetiden et jobbskifte fører med seg. Ut i felten fortest mulig er "pri en" for den nye salgssjefen i det børsnoterte selskapet.

-- Hvorfor skiftet du jobb?

-- Det var nye utfordringer i et nytt og spennende, voksende marked - i et selskap med vellykkede løsninger innen ehandel.

-- Hva er det beste/verste med å skifte jobb?

-- Det beste er jo å bli kjent med nye og spennende mennesker på både bedrifts- og kundesiden. Dessuten bidra med nye tanker og løsninger fra et nytt ståsted. Det verste er vel å si hadetbra til gamle relasjoner, desssuten synes jeg ikke innetid er spesielt artig.

-- Din største utfordring i ny jobb?

-- Det er å raskt komme i markedet, og danne nye relasjoner slik at vi allerede fra sommeren av kan snakke business. Det er den største utfordringen jeg jobber med om dagen.

-- Hvis du kunne valgt helt på nytt en ny bransje/karriere/utdanning. Hva og hvor ville du vært?

-- Jeg har hatt et spennende it-liv og ville nok gått for det igjen. Men et liv ute på en aktiv måte kunne vært noe. Parkvesenet hadde vært en alternativ greie, bare titt ut av vinduet.