Ikke bedre service med offentlig digitalisering

Den danske riksrevisjonen mener ingen har peiling på om nye digitale løsninger egentlig brukes.

Rigsrevisionen, som det heter i nabolandet vårt, kritiserer det offentlige i Danmark. De mener ingen ikke har styring på om de mange nye digitale løsningene reelt blir brukt. Heller ikke er det kjent om de har medført forventede serviceforbedringer og effektiviseringer, skriver Computerworld Danmark.

Et av målene med blant annet det danske fellesprosjektet Projekt Digital Forvaltning har nettop vært å skape serviceforbedringer for borgerne og frigjøre ressurser i det offentlige, på linje med Enorge-prosjektet her hjemme.

Det som mangler er noen som har overblik over om målene ble nådd, konkluderer Rigsrevisionen i en rapport til Statsrevisorerne.

Ingen har overblikket

- De undersøkte ministerområder har ikke peiling på hvilke løsninger borgerne bruker, og det bør man ha. Hvis man ikke har overblikket, vet man heller ikke, hvor man skal sette inn, eller hvor stort potentialet er for en bestemt løsning, sier Peder Juhl Madsen i Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen har undersøkt digitaliseringen av de danske departementene Økonomi- og Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet samt Fødevareministeriet.

Ifølge Rigsrevisionens konklusjon er det bare for 20 prosent av de digitale løsningene undersøkt om de har medført relle interne effektiviseringer og forbedringer for innbyggerne.