Ikke brenn inne med det

Ikke brenn inne med det

Leder i Computerworld It-karriere, nr. 2, desember 2004
Utbrenthet. Ikke positivt, men det står likevel en slags respekt av ordet. Har du vært utbrent, har du virkelig stått på. Du har jobbet og slitt, ofret familie og venner. Alt for jobben, bedriften, ideen eller gründergjerningen.

Hvor smart er det? De som har opplevd å være utslitt (et mer riktig ord enn utbrent) vet nok at det ikke er så mye status egentligved det å slite seg ut. Det kreves mye for å komme tilbake, og lysten til å ta fatt på oppgaver innenfor det feltet som slet deg ut, er neppe på topp, selv om kroppen fysisk sett er klar til innsats. Det bør ikke bør være forbundet med status å være/ha vært utbrent. Og det er mulig å unngå det. Det handler om å sette grenser, bruke andre og si stopp en god stund før lyset går. Styring og disiplin må til.

Det er mulig mange vil være uenige i følgende påstand: det er de som ikke har styring og disiplin, som brenner seg ut. Og; det er den dårlige sjefen eller lederen som blir utbrent.

Det er lett å bli revet med, når ting går på skinner, bedriften vokser, sjefen skryter og alt går din vei i jobben. Det er ikke moro å sette grenser fpr noe som faktisk er gøy, og gryende faresignaler kan man skylle ned med fredagspilsen.

En dyktig leder blir ikke utbrent. Han vet å bruke seg selv og kreftene rundt seg på en slik måte at utbrenthet ikke er et tema.

Men det er ofte for sent å sette grenser og innføre egendisiplin når det begynner å butte. Da vil mange heller prøve å legge inn et ekstra gir for å få ting tilbake på riktig spor. Men så ruller ballen enda fortere, og nødvendige grenser og beslutninger blir uklare og fjerne.

Derfor er det viktig, kanskje spesielt for folk innen den hektiske og til tider kaotiske it-verdenen, å sette grenser lenge før det bærer utfor. Det er en typisk kardinalfeil blant ledere å ta for mye ansvar og glemme å delegere funksjoner og oppgaver. Ingen er egentlig uunværlig, men når alt lederskap legges på et sett skuldre, blir byrden fordelt deretter.

Hvordan man gjør det og hvilke grenser som er fornuftige, vil alltid være individuelt. Noen tåler mer enn andre, slik har det alltid vært.

Et av oppslagene i denne utgaven av It-karriere tar for seg utbrenthet. Du får ingen fasit for hvordan du kan unngå å møte veggen, men historiene til disse menneskene er tankevekkende. Det er nok av dem som har sagt "det skjer ikke meg".