- Ikke bruk jobb-epost privat

- Ikke bruk jobb-epost privat

Det er naivt å bruke arbeidsgivernes datasystem for å sende og motta privat epost, mener Sverre Engelschiøn i Datatilsynet.

Selv om regelverket når det gjelder innsyn i privat epost må forbedres, er det best ikke å ikke bruke arbeidsgivernes epost-system for private formål, sier Engelschiøn til Computerworld.no.

Engelschiøn er seniorrådgiver i Datatilsynet og jobber med å få et bedre regelverk når det gjelder arbeidsgivers muligheter til å gjennomgå ansattes epost.

-- Vi jobber for et klarere regelverk, på bakgrunn av noen saker som går i retten nå. Vi får flere henvendelser om epost i arbeidssituasjon .Det er et behov for bedre regler. Vi vil jobbe med dette utover høsten. Hvordan det vil se ut og akkurat når det trer i kraft, er det for tidlig å si noe om, sier Engelschiøn.

Bruker slettet epost

I Norge har det vært rettssaker der arbeidsgiveren blant annen har brukt dataselskapet Ibas for å hente opp epost som var slettet. Epost med kritikk mot bedriftsledere brukes nå i rettssalen for å presse ansatte ut av jobbene sine.

-- Når arbeidsgiverne til og med pålegger de ansatte å slette epost, men henter den opp i etterkant, oppleves dette som svært illojalt av de ansatte. Dette har jeg stor forståelse for, sier Engelschiøn.

Ingen innsynsrett

Den økende lagringskapasiteten gjør det mye lettere for bedrifter å samle på store mengder data. Det som før var en backup-tape brukes mer og mer som en slags historisk database, en dokumentasjonsdatabase for bedrifter. Det har skjedd en endring i formålet med backup-tape, til å bli arkiv, som få er klar over.

-- I prinsippet må arbeidsgiveren avklare med de ansatte hvordan epost skal brukes i en bedrift. Der det ikke eksisterer en slik avtale, har ikke arbeidsgiveren rett til innsyn i eposten, ifølge Engelschiøn.

Naivt å sende privat epost

Engelschiøn ser at epostbruk kan føre til store problemer med hva arbeidsgiveren for eksempel kan overvåke av epost til og fra advokater eller fagforeninger. Dette kan føre til et stort tillitsproblem.

-- Folk undervurderer absolutt farene når det gjelder epost. Det er naivt å bruke virksomhetens epostsystem til å skrive kritisk. De fleste tenker ikke på konsekvensen av hva de skriver. Jeg vil anbefale alle å ha en egen tilleggs-epostadresse for privat bruk, selv om det kan føre til andre problemer. Unngå arbeidsgiverens epostsystem, sier Engelschiøn.