- Ikke en it-regjering!

- Ikke en it-regjering!

IKT-Norge slakter regjeringens krisepakke, "LO-trangsynthet" og det å "fyre i peisen med tusenlapper".

- Vi er bekymret, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

På nyåret skal regjeringen legge frem en krisepakke som skal redde norsk næringsliv i disse krisetider. Men Hoff fnyser av hele pakken, som han mener er tilpasset den tradisjonelle industrien, og ikke it-bransjen.

- Det er flott at Stoltenberg og Brustad tar på seg gule hjelmer og går rundt på industribedriftene. Men de glemmer at den tredje største industrien er it.

TRENGER IKKE GULLKORT

Hoff er redd regjeringen lager en krisepakke for fortiden, ikke for fremtiden. Mye av industrien som får støtte ikke har livets rett i Norge, mener han. Hoff tror midler til it-industrien er en måte å skape nye arbeidsplasser, og ikke bare tviholde på gamle.

- Det er grenser hvor lenge man skal holde noen i kunstig ånderett. Det blir som å fyre med tusenlapper. Det varmer, men det er ekstremt dyrt, sier Hoff.

- Men trenger it-bransjen regjeringens hjelp?

- Selv om it er en sektor som kommer bedre ut av det enn andre, kommer alle til å merke finanskrisen. Vi trenger ikke et gullkort, men vi ønsker mer aktivitet.

DETTE VIL DE HA

For å øke aktiviteten har IKT-Norge utarbeidet en rekke punkter. Et viktig punkt er en senket arbeidsgiveravgift; et punkt som ikke bare vil komme it-bransjen til gode.

Videre foreslås det at offentlige aktører må betale for seg innen 30 dager. I dag kan det gå lang tid før det offentlige betaler private it-aktører, og ifølge Hoff har faktisk aktører gått konkurs på grunn av dette.

De vil også ha mer penger til ikt-forskning, mer utbygging av bredbånd samt diverse andre tiltak du kan lese på neste side.

- Krisepakken tar bare hensyn til hva industrien trenger, men de instrumentene passer ikke vær næring, sukker Hoff.

IKKE IT-REGJERING

Regjeringen skal nå bli gjort oppmerksom på IKT-Norges punkter. For ifølge organisasjonen har ingen spurt dem tidligere om hva de vil. Da regjeringen inviterte norsk næringsliv til et krisemøte, ble ikke Hoff invitert, og det synes han er betegnende.

- Nå må regjeringen få øynene opp for oss, sier Hoff.

- Hvorfor tror du det er slik?

- Jeg tror regjeringen er sterkt påvirket av LO, de er en viktig premissgiver. LO har sin tradisjonelle base i industrien, som igjen ofte er Arbeiderparti-velgere.

- Så du tror krisepakken er et slags valgflesk for Ap-folket?

- Det er den for alvorlig til. Men igjen: Om noen sier at det brenner til venstre, så drar man dit for å slukke. Og hører man bare på det ene øret, reiser man bare dit, sier generalsekretæren.

- Du mener at regjeringen ikke akkurat er it-sektorens regjering?

- Det er den absolutt ikke.

- VÅKNE OPP!

Hoff er av den oppfatning at it er Norges viktigste næring. Uten it, sier han, ville det aldri blitt noe oljeeventyr. Og som han sier, ser han ingen poeng i å redde industri som han uansett antar må ut av Norge om ikke mange år.

- Du er ganske krass når du sier at mye av den tradisjonelle industrien ikke har livets rett?

- Vår næring lever av å levere til industrien, så vi vil ikke ta livet av den. Selvfølgelig ønsker vi industri i Norge også, understreker Hoff.

- Men det er på tide at regjeringen våkner. Vi lever i en verden hvor det blir mindre og mindre industri, og mer og mer kunnskapsindustri. Det må de få øynene opp for.

Alle punktene IKT-Norge foreslår i en ny krisepakke leser du på neste side!