Ikke enkelt å innføre Linux

IDC tror bruken av åpen kildekode vil vokse kraftig de neste årene Men analyseselskapet advarer mot å tro at det er enkelt å implementere Linux i bedriften.
IDC mener lave kostnader og en markedsmodell som gir brukeren mer innflytelse på sluttproduktet, har gjort åpen kildekode til et viktig tema i nordiske it-avdelinger.

Spesielt tror analyseselskapet offentlig sektor ser gevinster i slike løsninger. Et moment er at åpen kildekode øker konkurransen i markedet og gir lavere priser. Et annet poeng er at slik programvare driver utviklingen av åpne standarder.

Med kommuner og andre statlige organer som pådrivere vil markedet for Linux-servere vokse kraftig de neste årene, slår IDC fast. I 2006 vil den totale omsetningen i Norden nærme seg 1,5 milliarder korner. Det vil utgjøre rundt en tredjedel av alle solgte servere.

Salget av programvare for Linux-systemer vil med dette også vokse. Omsetningen er i 2006 ventet å bli i overkant av 1,8 milliarder kroner. Brorparten vil imidlertid være proprietær programvare som kan kjøres på en Linux-plattform.

Selv om IDC spår kraftig vekst i Linux-salget, advares det samtidig mot å svelge de mange Linux-mytene råe. Administrerende direktør Per Andersen i IDC Nordic konstaterer at bruk av åpen kildekode ikke er så enkelt som mange av Linux-tilhengerne hevder.

-- Brukerne vil oppleve det vanskelige blant annet fordi en lav initiell kostnad også gir et fravær av gode produktgarantier, mener Andersen.