Ikke forundret

Ikke forundret

It-synser Tron Øgrim visste ikke at de amerikanske myndighetene opererer med en åpen liste over personer og firmaer som ikke kan motta amerikansk it-utstyr. Men han er ikke forundret.
-- Jeg visste det at det finnes mange "private" lister av denne typen. At det også finnes en offentlig liste er egentlig naturlig ut fra den amerikanske praksis på eksportrestriksjoner, som jo ikke er av ny dato.

Øgrim har reist mye også på Cuba, og der har han i praksis sett hva forbudet mot teknologieksport har medført av problemer for et helt land.

-- Mye av det tekniske utstyret vi så var "hjemmesnekret". Når noe gikk i stykker kunne det ta måneder og år før det ble fikset igjen.

Øgrim kjenner til at det for tiden verserer en stor rettssak mot en amerikaner som i mange år har eksportert datautstyr til arabiske land. Nå mener myndighetene han leverer utstyr til terrorister, men selv bedyrer han sin uskyld.

-- Man antar jo at det omtalte terrorist nettverket kommuniserer over internett. Det må være rimelig å anta at langt flere enn de som står på denne listen du refererer til, er i de amerikanske myndighetenes søkelys med tanke på sin it-virksomhet, og at de har trappet opp sitt arbeid med å overvåke salg og distribusjon av it-utstyr og løsninger, sier Øgrim.