Ikke kjøp billig pc!

Ikke kjøp billig pc!

I en bedrift blir pc-er beregnet på forbrukere dyre over tid, hevder analyseselskap.

Det er en misoppfatning at rimelige pc-er beregnet på konsumentmarkedet er egnet for bruk i bedriftene. Det mener i hvert fall analyseselskapet Gartner, som advarer mot en slik strategi i en ny rapport.

Innkjøp av slik pc-er til bedriftsbruk kan gi høyere totalkostnad i pc-enes levetid, på grunn av ustabilitet, svakere kvalitetskontroll og begrenset brukerstøtte, mener Gartner.

- Det er et økt press på it-organisajoner om at de vurderer å kjøpe inn forbrukermaskiner for å spare penger. Mange brukere i bedriftene er opptatt av teknologi og vil ha de siste forbruker-funksjonene på jobben. Men forbrukermaskiner mangler ofte vesentlige funksjoner som trengs i bedriftsssammenheng, sier forskningsleder Leslie Fiering i Gartner.

Presset av tilbud

Hun råder it-ledere til å forklare konsekvensene i løpet av maskinenes levetid, hvis de føler seg presset til å kjøpe rimeligere pc-er, råder hun. Den høyere prisen for pc-er beregnet på bedrifter gir reell verdi i form av bedre stabilitet, god kvalitetstesting og omfattende tjenestetilbud, mener Fiering.

Som en hovedregel gir standardisering lavere total eiekostnad. Selv små endringer i et bedriftssystem kan kan skape problemer med manglende kompabilitet, og vil kreve utvidet testing og støtte. Derfor er langeproduktsyluser, plattformstabilitet , systemdesign og et godt forhold til partnere vikitere enn nye funksjoner, hevder Gartner.