- Ikke realistiske visjoner

- Ikke realistiske visjoner

Regjeringen har i dag lagt frem en stortingsmelding om IT Fornebu. Statssekretær Oluf Ulseth fastslår at visjonene og målene ikke var realistiske.
Regjeringen har i dag lagt frem en statusrapport om utviklingen av IT og kunnskapssenteret på Fornebu. Meldingen er en oppfølging av vedtak i Stortinget 4. juni 2003 om innen et år å fremlegge en slik statusrapport.

- Vi må erkjenne at visjonen og målene for IT Fornebu ikke var realistiske når senteret ble etablert, og at utviklingen siden år 2000 for IT Fornebu og it-markedet generelt har gjort visjonene enda mindre gjennomførbare, sier statssekretær Oluf Ulseth i en pressemelding.

- Det ble ikke på noe tidspunkt dokumentert at næringsutviklingen i Norge ville løftes best gjennom et it-senter på Fornebu. I meldingen peker Regjeringen på at den manglende behovsanalysen før beslutningen om IT Fornebu er en hovedårsak til de senere vanskelighetene, og et eksempel på dårlig næringspolitikk, fortsetter Ulseth.

- Det er investert betydelige midler i IT Fornebu, og fokus bør nå settes på hvordan alle aktører kan bidra til en revitalisering av senteret. Vi bør også kunne se utviklingen av IT Fornebu i sammenheng med arbeidet for å øke innovasjonstakten i hele Oslo-regionen, avslutter statssekretæren.

Som grunnlag for arbeidet med stortingsmeldingen har Nærings- og handelsdepartementet fått utarbeidet en ekstern statusrapport av det danske konsulentselskapet Oxford Research AS.