Ikke sikker på nødnett-penger

Ikke sikker på nødnett-penger

Nødnettprosjektet tør fortsatt ikke stole på at bevilgningene kommer, tross positive uttalser fra Stortingets finanskomité.
Sist uke sto jubelen i taket i prosjektet som arbeider med å etablere et felles kommunikasjonsnett for de tre nødetatene politi, brann og helse. Bakgrunnen var at Stortingets finanskomité i sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett støtter byggingen av et nytt nødnett.

Nå har jubelen lagt seg. Prosjektdirektør Tor Helge Lyngstøl understreker at hverken han eller de andre prosjektdeltakerne kan være sikre på om de nødvendige pengene kommer.

-- Det foreligger ikke noe vedtak. Men det er hyggelig at en så kraftfull komité som Finanskomitéen uttaler seg positivt om prosjektet, sier Lyngstøl.

Det Nødnettprosjektet venter på er en bevilgning på hele 3,6 milliarder, tilsvarende de estimerte kostnadene.

Tetra, CDMA-450 og Tetrapol er de mest aktuelle teknologiene for et nytt mobilnett som kan brukes av alle nødetatene. Hybridløsninger basert på eksisterende mobilnett kan også bli aktuelt. Nødnettprosjektet hevder å være teknologinøytralt, men har hele tiden pekt på Tetras fortrinn.

-- Vi blir stående alene hvis vi velger noe annet enn Tetra eller Tetrapol, påpeker Lyngstøl.

Nødnettprosjektet har utarbeidet 122 overordnede krav som vil gjelde uansett hvilke løsning som velges. Disse kravene vil bli kunngjort i løpet av kort tid, kanskje allerede før sommerferien ifølge Lyngstøl.

Først når statsbudsjettet legges fram i oktober blir det klart om Finanskomitéen følger opp sine fagre løfter med reelle bevilgninger.