Ikke ulovlig med digital dyresex

Ikke ulovlig med digital dyresex

Norges lover inneholder ingen forbud mot å laste ned dyreporno fra internett, eller å lagre dyreporno på datamaskinen.
Det er også lov å sende dyreporno til venner. Ifølge statsadvokat Geir Fornebo forbyr loven bare sex med dyr dersom dyrene blir skadet eller «lider unødig», skriver Avisen Nordland.

Fornebo hevder selv at han har hatt saker oppe i rettssystemet hvor han har savnet et eget lovforbud mot å ha sex med dyr. I saker hvor det har foreligget sex-overgrep mot dyr, er en i stedet nødt til å benytte seg av Dyrevernloven, som heller ikke har noen klar straffebestemmelse mot sex-overgrep.

Ifølge statsadvokaten er det heller ikke forbudt å laste ned dyreporno fra internett. Slik han tolker loven er det lov å ha dyreporno på nettet, det er lov å laste det ned og lagre det på egen datamaskin. I en viss utstrekning kan man også sende dyreporno til andre, uten at man rammes av loven.

Straffeloven forteller at en ikke kan utgi eller massedistribuere slik pornografi. Loven forbyr bare dyrepornografi dersom den «virker menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av barn, lik, dyr, vold og tvang». Loven er med andre ord innrettet for å skjerme mennesker og ikke dyr mot seksuelle overgrep.