Ikt bedrer skoleresultat

En studie fra Storbritannia, kalt Impact2, slår fast at ikt påvirker elevenes skoleresultater positivt.