Ikt bedrer skoleresultat

En studie fra Storbritannia, kalt Impact2, slår fast at ikt påvirker elevenes skoleresultater positivt.

Forsker Ola Erstad ved Forsknings- og kompetansesenter for it i utdanning (ITU) mener at dette er funn som også er fremtredende i norsk forskning. Som eksempel trekker han frem Pilot, et nasjonalt utviklingsprogram for ikt i norsk skole.

Programmet er ment å være et fyrtårn for fremtidens skole. En målsetting Erstad ifølge Dagsavisen mener Pilot-skolene er i ferd med å oppfylle.