IKT-Norge inn i samarbeid om standarder

IKT-Norge inn i samarbeid om standarder

IKT-Norge og eStandard skal sikre norske interesser i internasjonalt standardiseringsarbeid.

IKT-Norge og eStandard-prosjekt etablerer i samarbeid en norsk komitee som skal sikre at norske interesser blir ivaretatt i internasjonalt standardiseringsarbeid. eStandard-prosjektet har på vegne av norske utdanningsmyndigheter tegnet et gruppemedlemskap i IMS, kommer frem i en pressemelding.

Medlemsskapet gir norske IKT-selskaper og norske utdanningsinstitusjoner en mulighet til å være med å prege utviklingen av internasjonal læringsteknologi. Sammen med IKT-Norge skal eStandard-prosjektet etablere en "IMS Special Interest Group" og sikre at norsk interesser blir hørt i spesifikasjonsarbeidet. Dette vil også gjøre det lettere å utvikle løsninger i Norge som "snakker godt sammen".

Kartlegging

IMS Global Learning Consortium har klart å utvikle en rekke spesifikasjoner på kort tid, drevet fram av konkrete behov fra industri og utdanningssektoren. Sammen med IKT-Norge tok eStandard-prosjektet våren 2005 initiativ til å kartlegge om det er grunnlag for å få norske aktører engasjert i mer aktivt spesifikasjonsarbeid i IMS. Norske leverandører har nå identifisert behov for nye spesifikasjoner, og ser at disse bør utvikles gjennom internasjonale konsensusprosesser.

IMS utvikler spesifikasjoner som senere kan ende opp som formelle standarder. eStandard-prosjektet vil bekoste medlemsavgift og forvalte medlemsskapet på vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet. Industrien må imidlertid regne med bruke en god del ressurser for å følge opp prosjektgrupper og komme med innspill til spesifikasjonsarbeidet. 

Et medlemskap i IMS gir Norge kun en stemme i formelle avstemninger, noe som gir en god foranledning til å etablere en nasjonal koordineringsaktivitet.