IKT-Norge positive til regjeringserklæringen

Detaljnivået er imponerende og overgår det vi har sett fra liknende regjeringserklæringer tidligere, mener bransjeforeningen.

"IKT-Norge har gått igjennom Soria-Moria erklæring og som Norges 3 største næring synes vi erklæring bringer svært mye positivt. På flere områder overrasker de rød-grønne . Detaljnivået er imponerende og overgår det vi har sett fra liknende regjeringserklæringer tidligere. Her skal vi i alle fall passe nøye på at løftene blir overholdt. Hodet er lagt på blokka - noe vi håper er en stor spire til å oppfylle løftene", skriver bransjeforeningen i en pressemelding.

"For IKT-næringens side synes vi det er svært viktig at den nye regjeringen synes å vise en klar vilje til at moderniseringsprosessen i offentlig sektor fortsette. Det vil trolig bli brukt andre ord og Moderniseringsdepartementet forsvinner - hvilket vi beklager, men det viktigste er tross alt ikke hva departementet heter, men hva som kommer ut av det av konkret politikk", heter det videre.

Bredbånd til alle

IKT-Norge er videre positive til at man i større grad ønsker å se på bruk av åpne standarder i offentlig forvaltning som et ledd i moderniseringen.

At hjemme-pc ordningen ser ut til å videreføres er de svært fornøyd med.

Bredbåndsutbygging til alle innen 2007 er et av regjeringens mål.

"Det er det opplagt musikk i våre ører. Det heter også i erklæringen at Regjeringen vil jobbe for å få til en mer samordnet utbygging av de ulike nett i Norge. Dette er tanker IKT-Norge har jobbet med i flere år", skriver bransjeforeningen i pressemeldingen.

Opprettholder Skattefunn

Vi er spesielt glad for at Skattefunn som vi har kjempet hardt for blir opprettholdt. Dette er solid gladmelding. At det skal bli lettere med kapitaltilgang høres positivt ut, men det er meget viktig at den kapital som skal frigjøres virkelig kommer innovasjon og nyskaping til gode og at den nye regjeringen tør å føre en aktiv næringspolitikk, mener IKT-Norge.